Experiment! – tanie zestawy ewaluacyjne dla STM32 od firmy IAR Systems

Experiment! – tanie zestawy ewaluacyjne dla STM32 od firmy IAR Systems

IAR Systems to firma głównie kojarzona z popularnymi środowiskami programistycznymi: dla mikrokontrolerów z rdzeniem ARM (pakiet Embedded Workbench for ARM), AVR (Embedded Workbench for AVR), 8051 (Embedded Workbench for 8051) i kilku innych. Oprócz wymienionych narzędzi programistycznych, IAR Systems to również producent innych narzędzi, w tym zestawów ewaluacyjnych dla mikrokontrolerów. Firma ta właśnie poinformowała o rozszerzeniu tej grupy produktów o dwa zestawy, które otrzymały nazwę „Experiment!”.

Pierwszy zestaw z grupy „Experiment!” to „Game controller kit”. Jego podstawę stanowi płytka z mikrokontrolerem STM32 (model STM32L152VB). Na płytce umieszczono dodatkowo gniazdo JTAG, gniazdo USB, dwa przyciski (użytkownika i Reset), diody LED (użytkownika i do sygnalizacji napięcia zasilania), obwód do pomiaru prądu oraz obszar do prototypowania. Zestaw składa się ponadto z kolorowego wyświetlacza LCD oraz manipulatora drążkowego (joystick), które mogą zostać dołączone do płytki z mikrokontrolerem. Dla zestawu przygotowane zostało oprogramowanie demonstracyjne w postaci gry „Snake”. Zestaw dostępny jest w dwóch wersjach: bez programatora/debugera J-Link Lite w cenie 89 Euro oraz z programatorem/debugerem J-Link Lite w cenie 129 Euro.

Drugi zestaw to „Magnetometer kit”. Jego podstawą jest taka sama jak w poprzednim przypadku płytka z mikrokontrolerem STM32. Inne są natomiast moduły dodatkowe. Zamiast kolorowego wyświetlacza LCD i manipulatora drążkowego, zestaw ten wyposażony jest monochromatyczny wyświetlacz LCD i płytkę z sensorem pola magnetycznego. Zestaw w wersji bez programatora/debugera J-Link Lite kosztuje 69 Euro, a w wersji z progrmatorem/debugerem J-Link Lite 109 Euro.

Więcej informacji o zestawach Experiment! można znaleźć na stronie www firmy IAR Systems.

O autorze