iCoupler: separatory galwaniczne do interfejsów komunikacyjnych

 

  • separowane interfejsy RS232 o maksymalnej prędkości transmisji 460 kb/s, przystosowane do zasilania napięciem 3 V (ADM3252E) lub 5 V (ADM3251E), wyposażone w 1 parę TX/RX (ADM3251E – rysunek 10) lub dwie pary TX/RX (ADM3252E)
  • separatory galwaniczne dla interfejsu USB2.0 – ADuM3160 oraz ADuM4160 (schemat blokowy tego układu pokazano na rysunku 11), które separują galwanicznie linie D+ i D- hosta interfejsu USB od linii D+ i D- urządzenia USB-device,

 

Rys. 11. Schemat blokowy separatora USB – układu ADuM4160

Rys. 11. Schemat blokowy separatora USB – układu ADuM4160

 

  • separatory galwaniczne interfejsu I2C (ADuM1250/ADuM1251 oraz ADuM2250/2251), które ssą przystosowane do transmisji sygnałów magistrali I2C – SDA i SCL (także dwukierunkowo) – z prędkością do 1 Mb/s,
  • separatory galwaniczne magistrali CAN (ADM3052/3053/3054), przystosowane do pracy w sieciach do 110 węzłów, z maksymalną prędkością do 1 Mb/s (schemat blokowy układu ADM3053 pokazano na rysunku 12).

 

Rys. 12. Schemat blokowy separowanego interfejsu CAN - układu ADM3053 z wbudowaną przetwornicą isoPower

Rys. 12. Schemat blokowy separowanego interfejsu CAN – układu ADM3053 z wbudowaną przetwornicą isoPower

 

W ofercie Analog Devices dostępne są także inne układy wyposażone w system separacyjny iCoupler:

  • scalone przetworniki A/C sigma-delta z wbudowaną separacją galwaniczną interfejsu cyfrowego (prezentowane w artykule), o częstotliwości próbkowania 10 MHz (AD7400 i AD7400A) lub 20 MHz (AD7401 i AD7401A),
  • wyspecjalizowane sterowniki tranzystorów MOSFET i IGBT z separacją galwaniczną pomiędzy wejściem i wyjściem, dostępne w różnych konfiguracjach (w tym mostki), charakteryzujące się krótkimi czasami narastania i opadania zboczy i niewielkim czasem propagacji sygnału – od 80 do 200 ns.

 

Rys. 13. Schemat blokowy wzmacniacza operacyjnego z separacją wyjścia od wejścia - układu ADuM4190

Rys. 13. Schemat blokowy wzmacniacza operacyjnego z separacją wyjścia od wejścia – układu ADuM4190

 

Producent rozpoczął także produkcję układów przystosowanych do transmisji przez barierę galwaniczną sygnałów analogowych (ADuM3190 i ADuM4190 – rysunek 13), które w obecnie dostępnych wersjach mają pasmo przenoszenia 400 kHz.

O autorze