[NAGRODY] Konkurs: wygraj zestaw dla mikrokontrolerów PIC32MX1/MX2 firmy Microchip!

W zakończonym niedawno konkursie udział wzięło 186 uczestników, z których tylko 31 nie udzieliło poprawnych odpowiedzi, co – jeśli wziąć pod uwagę przygotowane przez nas pytania – uznajemy za ogromny sukces. Dziękujemy!

Jury konkursowe na drodze losowania wyłoniło następujących nagrodzonych:

  • Łukasza Walusia z Lipska,
  • Edwina Barczyńskiego z Wrocławia,
  • Wojciecha Grygierka z Jastrzębia-Zdroju.

Nagrody zostana wsyłane pocztą.

Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!

************************************

zestaw_do_artykulu

Portal MIKROKONTROLER.pl wspólnie z firmą Microchip zaprasza do udziału w konkursie, w którym można wygrać jeden z trzech zestawów PIC32MX1/MX2 Starter Kit (DM320013) firmy Microchip. Rynkowa wartość zestawu PIC32MX1/MX2 Starter Kit wynosi ok. 500 PLN brutto, jest to kompletna platforma startowa dla 32-bitowych mikrokontrolerów PIC32MX (PIC32MX250F128 z pamięcią Flash 128 kB i 32 kB RAM), wyposażona w suwakowy nastawnik pojemnościowy mTouch, kolorowy wyświetlacz LCD-TFT o przekątnej 2 cali i wymiarach matrycy 220 x 176 pikseli, złącze karty SD/MMC, a także kodek audio zintegrowany ze wzmacniaczem mocy audio, produkowany przez firmę Wolfson – WM8731.

744px-Microchip_logo_svg

Sponsorem nagród jest firma Microchip

Prezentowany zestaw jest funkcjonalnie kompletną platformą ewaluacyjną dla prostych aplikacji multimedialnych, zoptymalizowaną pod kątem aplikacji audio i graficznych. Na poniższym filmie przedstawiono działanie tego zestawu wraz z komentarzem inżyniera aplikacyjnego firmy Microchip.

 

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest portal MIKROKONTROLER.pl.
2. Patronem medialnym konkursu jest portal MIKROKONTROLER.pl.
3. Konkurs trwa do 6.12.2013.
4. Nagrodami w konkursie są trzy zestawy PIC32MX1/MX2 Starter Kit (DM320013).
5. Zgłoszenia konkursowe są rejestrowane w bazie danych prowadzonej przez redakcję portalu MIKROKONTROLER.pl.
6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do jednej nagrody, zgłoszenia dublowane nie będą brane pod uwagę.
7. Nagrody otrzymają uczestnicy konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe i zostaną wylosowani przez jury konkursowe (jeżeli liczba zgłoszeń z prawidłowymi odpowiedziami będzie większa od liczby nagród).
8. Za poprawność podanych danych odpowiada uczestnik konkursu. Organizator nie gwarantuje uwzględnienia zgłaszanych zmian/uzupełnień danych podanych w formularzu zgłoszeniowym.
9. Odpowiedzi na pytania kwalifikują redaktorzy portalu MIKROKONTROLER.pl.
10. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o tym fakcie e-mailem wysłanym z portalu MIKROKONTROLER.pl.
11. Nagrody zostaną wysłane najpóźniej do 31 grudnia 2013. Za wysyłkę nagród odpowiada redakcja portalu MIKROKONTROLER.pl, ewentualne reklamacje należy zgłaszać pod adresem redakcyjnej poczty elektronicznej.
12. Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik potwierdza przeczytanie regulaminu, zgadza się na podporządkowanie jego postanowieniom i wyraża zgodę na jego treść.
13. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do redakcji portalu MIKROKONTROLER.pl.
14. W przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U.nr 14 poz 176 z 2000 r.), przed wydaniem nagród organizator obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody.

Poniżej znajduje się formularz zgłoszenia konkursowego oraz pytania konkursowe. Prosimy o jego uważne wypłenienie!

 Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie: zaloguj się!


 

O autorze