Prosta aplikacja na Arduino – sterownik linijki LED

Dołączenie diody LED do mikrokontrolera i jej wysterowanie to zwykle jedno z pierwszych zadań stawianych przed adeptami sztuki programowania mikrokontrolerów. I słusznie, gdyż okiełznanie potencjału drzemiącego we współczesnych mikrokontrolerach powinno się zaczynać od jak najprostszych wyzwań.

 

 

W artykule Język programowania Arduino – jedyny słuszny wybór przedstawiono najczęściej przytaczany przykład pierwszego programu mikrokontrolerowego, czyli sterowanie diodą LED dołączoną do linii we/wy mikrokontrolera. Układ testowy dla tego przykładu pokazano na fotografii 1. Na listingu 1 znajduje się program powodujący co 1 sekundę świecenie i gaszenie diody LED dołączonej do linii 13.

 

 Fot. 1. Dołączenie diody LED do zestawu Arduino Uno

Fot. 1. Dołączenie diody LED do zestawu Arduino Uno

 

Listing 1. Program migania diodą LED dla układu pokazanego na fot. 1

Teraz postawimy sobie odrobinę ambitniejsze zadanie – do mikrokontrolera zostanie dołączonych 8 diod LED i uzyskamy na nich efekt przesuwającego się punktu świetlnego. Schemat elektryczny naszej platformy sprzętowej pokazano na rysunku 2, natomiast na rysunku 3 pokazano sposób wykonania połączeń. Rysunki, czyli uproszczoną dokumentację techniczną projektu, wykonano z wykorzystaniem programu fritzing. Zmontowany układ pokazano na fotografii 4. Podczas montażu wykorzystano:

Arduino Uno zestaw z mikrokontrolerem ATmega328 (rodzina AVR firmy Atmel)

– przewód USB do programowania i zasilania Arduino Uno (np. CAB_USB_AB)

– płytkę stykową (np. PPS0400)

– 8 diod LED (np. LED-AL-30R-D00300-60)

– 8 rezystorów 680 Ohm

– 9 przewodów z zestawu CAB_M-M(65-Rainbow)

 

Rys. 2. Dołączenie 8 diod LED do Arduino Uno - schemat elektryczny

Rys. 2. Dołączenie 8 diod LED do Arduino Uno – schemat elektryczny

 

Rys. 3. Dołączenie 8 diod LED do Arduino Uno - wykonanie połączeń

Rys. 3. Dołączenie 8 diod LED do Arduino Uno – wykonanie połączeń

 

 Fot. 4. Widok zmontowanego układu

Fot. 4. Widok zmontowanego układu

 

Układ pokazany na rysunku 2 można zbudować również odrobinę łatwiej (ale i drożej) z wykorzystaniem modułu KAmodLED8 pokazanego na fotografii 5.

 

Fot. 5. W realizacji projektu można również zastosować moduł KAmodLED8

Fot. 5. W realizacji projektu można również zastosować moduł KAmodLED8

 

O autorze