Czujnik wykrywający pioruny AS3935 firmy Austria Microsystems – implementacja sprzętowa w systemie

Komercyjnie dostępne moduły

Osoby chcące w łatwy sposób rozpocząć pracę z czujnikiem AS3935 mogą użyć gotowej płytki z tym układem. Komercyjnie dostępnych jest kilka modułów. Przykładowe z nich to:

 

Rys. 5. Zdjęcia dostępnych komercyjnie modułów z czujnikiem AS3935

Rys. 5. Zdjęcia dostępnych komercyjnie modułów z czujnikiem AS3935

Autorski projekt modułu

Rozwiązaniem alternatywnym jest samodzielne wykonanie modułu o analogicznej funkcjonalności. Przykładowy projekt płytki przedstawiono w tym rozdziale.

Schemat elektryczny pokazano na rysunku 6. W jego centralnej części znajduje się czujnik AS3935. Dołączone do układu komponenty tworzą wszystkie opisane wcześniej bloki funkcjonalne konieczne do jego poprawnej pracy. Po lewej stronie widoczny jest schemat obwodu antenowego, w którym wykorzystano cewkę MA5532-AE. Również po lewej stronie układu umiejscowiony jest schemat bloku zasilania. Regulator napięcia jest włączony zwiększając dopuszczalny górny próg napięcia zasilania do 5.5 V. Po prawej stronie od układu AS3935 znajduje się schemat interfejsu komunikacyjnego. Może nim być SPI lub I2C. Do wyboru i konfiguracji interfejsu komunikacyjnego przewidziano szereg zworek:

  • JP_SI – zworka wyboru interfejsu komunikacyjnego,
  • JP_ADD0 i JP_ADD1 – zworki ustalające adres układu w magistrali I2C,
  • JP_I2C_DAT i JP_I2C_SCL – zworki umożliwiające połączenie linii sygnałowych I2C z rezystorami typu pull – up.

Rys. 6. Schemat elektryczny modułu z czujnikiem AS3935

Rys. 6. Schemat elektryczny modułu z czujnikiem AS3935

Layout płytki pokazano na rysunku 7. PCB może zostać wytworzona jako płytka jednowarstwowa. Dwie ścieżki, które umieszczone są na dolnej warstwie PCB, można wykonać ręcznie np. za pomocą cienkiego, zaizolowanego przewodu.

Rys. 7. Layout modułu z czujnikiem AS3935

Rys. 7. Layout modułu z czujnikiem AS3935

 

Zdjęcie wykonanej płytki przedstawiono na rysunku 8. Z kolei zmontowaną płytkę zaprezentowano na rysunku 9.

Rys. 8. Zdjęcie płytki modułu z czujnikiem AS3935

Rys. 8. Zdjęcie płytki modułu z czujnikiem AS3935

Rys. 9. Zdjęcie zmontowanego modułu z czujnikiem AS3935

Rys. 9. Zdjęcie zmontowanego modułu z czujnikiem AS3935

Pojedyncze sztuki czujnika AS3935 można nabyć korzystając ze strony internetowej firmy Austria Microsystems. Tu również można zakupić zestaw AS3935 Demo Kit (link). Za globalną dystrybucję tych produktów odpowiada firma Future Electronics.

Literatura

[1] www.austriamicrosystems.com AS3935 Demo Kit: Quick Start Manual revision 1.00

[2] www.austriamicrosystems.com AS393 Franklin Lightning Sensor: Application Note revision 1.00

[3] www.austriamicrosystems.com AS393 Franklin Lightning Sensor: Datasheet revision 1.2

[4] www.austriamicrosystems.com AS393 Franklin Lightning Sensor: Application Note, Hardware Design Guide revision 1.00

Do pobrania

O autorze