[WYNIKI KONKURSU] Wygraj zestaw z energooszczędnymi mikrokontrolerami XLP firmy Microchip!

Ogłaszamy wyniki konkursu poświęconego nowym mikrokontrolerem firmy Microchip, sponsorowanego przez firmę TME. Udział wzięło 148 uczestników, którzy udzielili 146 prawidłowych odpowiedzi. Widać, że oferta Microchipa jest dobrze znana w naszym kraju!

Ponieważ liczba prawidłowych odpowiedzi była duża, nagorodznych wyłoniliśmy drogą losowania. Nagrody – w postaci zestawów DM240313 – otrzymują:

  • Mateusz Pożoga, Ostrowiec Świętokrzyski
  • Adrian Kułak, Świętochłowice
  • Jacek Hryniewicz, Szczecin

Nagrody zostaną wysłane pocztą 12.06.2014.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, nagrodzonym gratulujemy! Zapraszamy do udziału w naszych kolejnych konkursach.

Redakcja portalu MIKROKONTROLER.pl

******************************

nanowatt-xlp

Zapraszamy do udział w drugim konkursie, który zorganizowaliśmy wspólnie z firmą TME. Jest on poświęcony nowym mikrokontrolerom firmy Microchip, które konstrukcyjnie zoptymalizowano pod kątem aplikacji oświetleniowych, także bazujących na LED dużej mocy.
Uczestnicy konkursu mogą skorzystać z przygotowanej przez nas podpowiedzi w postaci artykułu „Pokaz możliwości nowych, 8-pinowych mikrokontrolerów PIC w aplikacji lighting”, ale z udzieleniem poprawnych odpowiedzi dadzą sobie radę także średnio zaawansowani fani mikrokontrolerów produkowanych przez firmę Microchip.

Nagrodami w konkursie są trzy zestawy ewaluacyjne DM240313 firmy Microchip, wyposażone w mikrokontroler PIC18F87K22 (z technologią XLP – eXtreme Low Power) z wbudowaną pamięcią Flash o pojemności 128 kB i wyświetlacz LCD z podświetlaczem. Film na temat zestawu przedstawiamy poniżej.

 Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest portal MIKROKONTROLER.pl.
2. Patronem medialnym konkursu jest portal MIKROKONTROLER.pl.
3. Konkurs trwa do 4.06.2014.
4. Nagrodami w konkursie są trzy zestawy XLP 8-bit Development Board firmy Microchip (DM240313).
5. Zgłoszenia konkursowe są rejestrowane w bazie danych prowadzonej przez redakcję portalu MIKROKONTROLER.pl.
6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do jednej nagrody, zgłoszenia dublowane nie będą brane pod uwagę.
7. Nagrody otrzymają uczestnicy konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe i zostaną wylosowani przez jury konkursowe (jeżeli liczba zgłoszeń z prawidłowymi odpowiedziami będzie większa od liczby nagród).
8. Za poprawność podanych danych odpowiada uczestnik konkursu. Organizator nie gwarantuje uwzględnienia zgłaszanych zmian/uzupełnień danych podanych w formularzu zgłoszeniowym.
9. Odpowiedzi na pytania kwalifikują redaktorzy portalu MIKROKONTROLER.pl.
10. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o tym fakcie e-mailem wysłanym z portalu MIKROKONTROLER.pl.
11. Nagrody zostaną wysłane najpóźniej do 15 czerwca 2014. Za wysyłkę nagród odpowiada redakcja portalu MIKROKONTROLER.pl, ewentualne reklamacje należy zgłaszać pod adresem redakcyjnej poczty elektronicznej.
12. Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik potwierdza przeczytanie regulaminu, zgadza się na podporządkowanie jego postanowieniom i wyraża zgodę na jego treść.
13. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do redakcji portalu MIKROKONTROLER.pl.
14. W przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U.nr 14 poz 176 z 2000 r.), przed wydaniem nagród organizator obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody.

Poniżej znajduje się formularz zgłoszenia konkursowego oraz pytania konkursowe. Prosimy o jego uważne wypłenienie!

O autorze