[WYNIKI KONKURSU] Znasz mikrokontrolery XMC1100? Poznaj!

W drugiej edycji konkursu zorganizowanego przez nas wspólnie z firmą Infineon wzięło udział 178 uczestników, spośród których tylko dwie nie są w pełni prawidłowe. Z tego powodu o przyznaniu nagród zdecydowało losowanie, w wyniku którego nagrody otrzymują:

 • Damian  Karczewski
 • Kamil  Dzieniszewski
 • Jakub  Czekański
 • Paweł  Wojtal
 • Mirosław  Gardziejewski
 • Jan Porosły
 • Krzysztof Waligura
 • Robert Janus
 • Andrzej Porajski
 • Piotr Katabas
 • Roman Sobiech
 • Piotr Żaczek
 • Mikołaj Suwalny
 • Jerzy Bierzchawa
 • Jacek Sobieraj
 • Roman Czekański
 • Mirosław  Powała
 • Michał Bruski
 • Kamil  Rosłoń
 • Miłosz Siewierski
 • Jacek Roczak
 • Adrian Smakuła
 • Patryk Piotrowski
 • Janusz Greń
 • Andrzej Wasiak
 • Krzysztof Pruchnicki
 • Paweł  Morawski
 • Hubert Robak
 • Anna Radziejewska
 • Mateusz Antas
 • Andrzej Rakoczy
 • Stefan Gawryluk
 • Jerzy Żemyk
 • Piotr Grzebień
 • Robert Miękut
 • Tadeusz Marciniak
 • Mieczysław Hajdera
 • Marek Jagura
 • Marcin Szczery
 • Piotr Maszak
 • Jacek Trzepizur
 • Adam Orkan
 • Igor Markiewicz
 • Piotr Skulski
 • Emil Rejtan
 • Dariusz Mrugalski
 • Krzysztof Mańkowski
 • Dawid Pikulski
 • Przybysław Warecki
 • Patryk Pokalski

Nagrody wyślemy pocztą. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych ofert konkursowych.

******************

Wspólnie z firmą Infineon przygotowaliśmy kolejny konkurs, do udziału w którym zapraszamy elektroników zainteresowanych mikrokontrolerami XMC1100 (Cortex-M0) firmy Infineon. Producent mikrokontrolerów ufundował 50 niezwykłych nagród: są to miniaturowe zestawy ewaluacyjne XMC2go, które swoją rynkową premierę miały na tegorocznych targach embedded world 2014 w Norymberdze. Możliwości tego zestawu przedstawiliśmy w artykule, opublikowanym w naszym portalu kilka dni po targach. Galeria zdjęć zestawów XMC2go jest dostępna na naszym profilu facebookowym. Jeżeli jesteś zainteresowany poznaniem nowych mikrokontrolerów – zapraszamy!

Do rozlosowania wśród uczestników konkursu mamy aż 50 zestawów XMC2go!

fota_konkursowa

Dla zainteresowanych uczestnictwem w konkursie przygotowaliśmy trzy pytania techniczne (na dole strony), wszystkie związane z technikaliami mikrokontrolerów XMC1100. Żeby ułatwić udzielenie prawidłowych odpowiedzi, umożliwiając jednocześnie szybkie poznanie cech wyróżniających te mikrokontrolery pośród konkurencji, przygotowaliśmy specjalny artykuł. Zachęcamy do zapoznania się z nim, udzielenie odpowiedzi na pytania będzie znacznie łatwiejsze!

 Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest portal MIKROKONTROLER.pl.
2. Patronem medialnym konkursu jest portal MIKROKONTROLER.pl.
3. Konkurs trwa do 19.06.2014.
4. Nagrodami w konkursie jest 50 zestawów XMC2go firmy Infineon.
5. Zgłoszenia konkursowe są rejestrowane w bazie danych prowadzonej przez redakcję portalu MIKROKONTROLER.pl.
6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do jednej nagrody, zgłoszenia dublowane nie będą brane pod uwagę.
7. Nagrody otrzymają uczestnicy konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe i zostaną wylosowani przez jury konkursowe (jeżeli liczba zgłoszeń z prawidłowymi odpowiedziami będzie większa od liczby nagród).
8. Za poprawność podanych danych odpowiada uczestnik konkursu. Organizator nie gwarantuje uwzględnienia zgłaszanych zmian/uzupełnień danych podanych w formularzu zgłoszeniowym.
9. Odpowiedzi na pytania kwalifikują redaktorzy portalu MIKROKONTROLER.pl.
10. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o tym fakcie e-mailem wysłanym z portalu MIKROKONTROLER.pl.
11. Nagrody zostaną wysłane najpóźniej do 26.06.2014. Za wysyłkę nagród odpowiada redakcja portalu MIKROKONTROLER.pl, ewentualne reklamacje należy zgłaszać pod adresem redakcyjnej poczty elektronicznej.
12. Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik potwierdza przeczytanie regulaminu, zgadza się na podporządkowanie jego postanowieniom i wyraża zgodę na jego treść.
13. Informacje podane przez uczestników konkursu w formularzu zgłoszeniowym mogą być udostępnione przez portal MIKROKONTROLER.pl firmie Infineon.
14. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do redakcji portalu MIKROKONTROLER.pl.
15. W przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U.nr 14 poz 176 z 2000 r.), przed wydaniem nagród organizator obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody.
16. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przechowywanie danych osobowych, przetwarzanie ich i wykorzystywanie w celach promocyjnych oraz badania rynku przez firmę Infineon Technologies AG oraz jego licencjonowanych partnerów, zgodnie z Polityką Prywatności firmy Infineon (czytaj).

Poniżej znajduje się formularz zgłoszenia konkursowego oraz pytania konkursowe. Prosimy o jego uważne wypełnienie!

 

O autorze