Analog Devices dla SDR: zestaw ewaluacyjny z transceiverem AD9361

Kilka tygodni temu przedstawiliśmy w naszym portalu  zintegrowany transceiver dla systemów SDR – AD9361 firmy Analog Devices. Producent przygotował zestaw ewaluacyjny z tym układem, dzięki czemu konstruktorzy zainteresowani szybkim przetestowaniem swoich SDR-owych pomysłów mają do dyspozycji nowoczesną, świetnie zaprojektowana platformę sprzętową. Nosi ona nazwę AD-FMCOMMS3-EBZ.

 

 

 

Analog Devices ma w swojej ofercie trzy typy zestawów ewaluacyjnych dla aplikacji SDR, z których dwa wykonano na układzie AD9361, w trzecim użyto układu AD9364. Różnica pomiędzy tymi transceiverami SDR polega na zintegrowanej liczbie kanałów:

  • układy AD9361 wyposażono w dwa kanały Tx i 2 kanały Rx,
  • układy AD9364 wyposażono w jeden kanał Tx i jeden kanał Rx.

Pozostałe cechy układów, w tym rozmieszczenie wyprowadzeń, są identyczne.

Dostępne są następujące wersje zestawów ewaluacyjnych:

 

Fot. 1. Wygląd zestawu AD-FMCOMMS2-EBZ z układem AD9361

 

  • AD-FMCOMMS2-EBZ ( fotografia 1 ), wyposażony w transceiver SDR AD9361, na bazie którego zbudowano dwa kompletne tory nadawczo-odbiorcze. Konstrukcja toru radiowego predestynuje ten zestaw do pracy w zakresie 2,4 GHz,

 

Fot. 2. Wygląd zestawu AD-FMCOMMS3-EBZ z układem AD9361

 

AD-FMCOMMS3-EBZ (fotografia 2), także wyposażony w transceiver AD9361, z torem nadawczo-odbiorczym przystosowanym do pracy w szerokim zakresie częstotliwości (70 MHz…6 GHz),

 

 

Fot. 3. Wygląd zestawu AD-FMCOMMS4-EBZ z układem AD9364

 

  • AD-FMCOMMS4-EBZ ( fotografia 3 ), różniący się od wcześniej przedstawionych typem zastosowanego transceivera: AD9364. Tor nadawczo-odbiorczy tego zestawu ma dwie ścieżki prowadzenia sygnału: wąsko- i szerokopasmową, co pozwala niezależnie zoptymalizować parametry do transmisji w pasmie 2,4 GHz oraz do pracy szerokopasmowej.
Od strony budowy wewnętrznej układ AD9361 jest podwójnym przetwornikiem ADC+DAC zintegrowanym z elementami dopasowującymi sygnały antenowe do wejść i wyjść RF tego układu. Z punktu widzenia funkcjonalnego układ AD9361 spełnia rolę podobną do transceiverów stosowanych w analogowych torach radiowych, dlatego też w artykule nazywamy ten układ „transceiverem”.

Pod  adresem opublikowaliśmy artykuł, w którym prezentujemy rozwiązania dla SDR firmy Analog Devices, w tym układ AD9361.

 

Prezentowane układy nie są kompletnymi torami radiowymi (co dokładnie opisaliśmy w artykule), do wykonania działającego nadajnika-odbiornika potrzebna jest jeszcze część kodująco-dekodująca przesyłane sygnały, do czego we współczesnych aplikacjach są wykorzystywane układy FPGA.

Zestawy opracowane przez Analog Devices są przystosowane do współpracy z FPGA, w czym pomaga precyzyjne złącze przystosowane do transmisji szybkich sygnałów cyfrowych w standardzie FMC (FMC (FPGA Mezzanine Card, standard ANSI/VITA), które pokazano na fotografii 4. W złącza tego typu są wyposażane zestawy z układami FPGA firmy Xilinx, z tego powodu wszystkie przykłady aplikacyjne przygotowane przez Analog Devices są zoptymalizowane do stosowania z zestawami bazującymi na układach tej firmy. Preferowana przez Analog Devices platformą sprzętową są nowoczesne układy SoC z serii Zynq7000, w których zintegrowano dużą matrycę FPGA i dwurdzeniowy procesor bazujący na CPU Cortex-A9MP (rysunek 5).

Fot. 4. Złącze FMC zastosowane w zestawach AD-FMCOMMSx-EBZ, które umożliwia dołączenie systemu obróbki sygnałów zrealizowanego w FPGA

 

Pod  adresem  jest dostępny katalog zestawów ewaluacyjnych firmy Analog Devices, przystosowanych do współpracy z układami FPGA firmy Xilinx.

 

Rys. 5. Schemat blokowy układów SoC z serii Zynq7000 firmy Xilinx

 

O autorze