Ekspander z czujnikiem odległości i natężenia światła dla platformy STM32 Nucleo

X-NUCLEO-IKP01A to ekspander dla platformy STM32 Nucleo, pozwalający zapoznać się z możliwościami czujnika VL6180X, który mierzy odległość i natężenie światła.

Zastosowany czujnik odległości VL6180X  oparty jest na opracowanej przez STMicroelecronics technologii FlightSense, dającej bardzo dokładne pomiary odległości niezależnie od współczynnika odbicia badanego obiektu. Szerzej o tym układzie pisaliśmy tutaj. Płytka wyposażona jest w przełącznik pozwalający wybierać jedną z dwóch funkcji: pomiar odległości (do 100 mm) lub natężenia światła (do 9999 luksów), a także czterocyfrowy wyświetlacz segmentowy, na którym prezentowany jest wynik pomiaru.

Istnieje też możliwość przylutowania do X-NUCLEO-IKP01A małej płytki z drugim czujnikiem VL6180X. W takiej konfiguracji płytka może posłużyć do wykrywania prostych gestów.

Nową płytkę można kupić od razu w komplecie z bazową płytką STM32 Nucleo-F401RE, jako VL6180 explorer kit, oznaczony też EVALKIT-VL6168X.

 

O autorze