Firma CST wprowadza nowe narzędzie do syntezy filtrów

 

Firma Computer Simulation Technology (CST) ogłosiła wprowadzenie na rynek nowego dodatku do pakietu CST STUDIO SUITE, nazwanego Filter Designer 2D i przeznaczonego do syntezy, symulacji elektromagnetycznej, optymalizacji i analizy filtrów w jednym środowisku.

Filtry mikropaskowe (planarne) są szeroko rozpowszechnione wśród inżynierów, opracowujących niedrogie lub niewielkie układy elektroniczne wykonywane technikami druku, w takich zastosowaniach jak komunikacja sieciowa czy przetwarzanie sygnałów. Przy takich filtrach proces projektowania zwykle jest dwufazowy. Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniej topologii filtru przy pomocy odpowiedniego narzędzia do syntezy lub z literatury i obliczenie parametrów spełniających wymogi specyfikacji. Drugim jest analiza i precyzyjne dostrojenie filtru za pomocą symulacji lub prototypu, aby zapewnić, że będzie on pracował prawidłowo po instalacji.

Dodatek Filter Design 2D, zbudowany w oparciu o dobrze ocenianą, dopracowaną technologię firmy Nuhertz Technologies, który został zintegrowany w pakiecie CST STUDIO SUITE, pozwala całość prac wykonać przy pomocy jednego narzędzia.

Filter Designer 2D wyposażony jest w bazę filtrów różnych typów, zarówno zbudowanych z elementów dyskretnych, jak i rozproszonych. Użytkownicy podają parametry filtru, obejmujące odpowiedź impulsową oraz ograniczenia fizyczne, takie jak rozmiar czy właściwości podłoża, a program automatycznie sugeruje topologię projektu. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można stworzyć w pełni sparametryzowane modele, zarówno na potrzeby symulacji obwodowych, jak i pełnych, trójwymiarowych symulacji falowych.

Dzięki wbudowanemu w CST frameworkowi automatyzującemu projektowanie, nazwanemu System Assembly and Modeling (SAM), modele można symulować i dostrajać, biorąc przy tym pod uwagę nieprzewidywane problemy na łączeniach między elementami. SAM można też wykorzystać do integracji modeli filtrów z większymi systemami, a także do łączenia symulacji elektromagnetycznych, termicznych i strukturalnych celem wykonywania analiz typu multiphysics do badania odstrojeń.

Kontakt do przedstawiciela CST w Polsce: jarek.kwiatkowski@cst.com, tel. kom. +48 608353351.

O autorze