LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

[WYNIKI] Poznaj 32-bitowe mikrokontrolery Renesas RX100

Pomimo tego, że mikrokontrolery firmy Renesas nie są w naszym kraju (niezasłużenie) bardzo popularne, otrzymaliśmy dużą liczbę zgłoszeń – było ich łącznie 159! Zaledwie 6 z nich nie zawierało kompletu prawidłowych odpowiedzi, musieliśmy więc przeprowadzić losowanie, w wyniku którego nagrody otrzymują osoby o nickach:

  • qhash
  • tyranka
  • pawelwdom
  • WojtekM
  • rainyMan

Nagrody zostaną wysłane w dniu 5.12.2014.

Wszytskim uczestnikom, a przede wszystkim zwycięzcom, gratulujemy wiedzy i zaangażowania, zapraszamy do udziału w naszych kolejnych konkursach!

******** 

RX100_do_konkursu

Zapraszamy do udziału w naszym kolejnym konkursie, który zorganizowaliśmy wspólnie z firmą Renesas. Jego tematem są 32-bitowe mikrokontrolery z rodziny RX100, których cechy i możliwości powodują, że są one atrakcyjną alternatywą dla najpopularniejszych na rynku mikrokontrolerów wyposażonych w rdzenie z serii ARM Cortex-M.

Uczestnicy konkursu oraz czytelnicy naszego portalu, którzy poświęcą chwilę na zdobycie podstawowych wiadomości na temat mikrokontrolerów RX100 odkryją – wydaje się zaskakującą dziś – prawdę: są na rynku mikrokontrolery o lepszych parametrach (w tym: większej wydajności, mniejszym poborze mocy, zdecydowanie bardziej uporządkowanej architekturze) niż dominujące Cortex-Mx. Choćby z tego powodu warto poświęcić się z nimi zapoznać! Na filmach poniżej przedstawiamy nasze konkursowe mikrokontrolery, informacji można także szukać m.in. na stronie producenta.

 

 

Dla uczestników konkursu przewidzieliśmy 5 nagród: są to zestawy startowe RPBRX111 (galerię zdjęć tego zestawu można obejrzeć pod adresem), wyposażone w mikrokontroler z podrodziny RX111, wyposażone m.in. w programator-debugger J-Link. Możliwości tego zestawu przedstawiamy na filmie poniżej, szczegółowy opis, dokumentację i oprogramowanie (narzędziowe i przykłady aplikacji) są dostępne na  stronie firmy Renesas.

 Zapraszamy do udziału w konkursie i przypominamy, że mogą wziąć w nim udział wszyscy zarejestrowani i zalogowani użytkownicy portalu.

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest portal MIKROKONTROLER.pl.
2. Patronem medialnym konkursu jest portal MIKROKONTROLER.pl.
3. Konkurs trwa do 1.12.2014.
4. Nagrodami w konkursie jest 5 zestawów startowych RPBRX111 z mikrokontrolerami RX111 firmy Renesas.
5. Zgłoszenia konkursowe są rejestrowane w bazie danych prowadzonej przez redakcję portalu MIKROKONTROLER.pl.
6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do jednej nagrody, zgłoszenia dublowane nie będą brane pod uwagę.
7. Nagrody otrzymają uczestnicy konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe i zostaną wylosowani przez jury konkursowe (jeżeli liczba zgłoszeń z prawidłowymi odpowiedziami będzie większa od liczby nagród).
8. Za poprawność podanych danych odpowiada uczestnik konkursu. Organizator nie gwarantuje uwzględnienia zgłaszanych zmian/uzupełnień danych podanych w formularzu zgłoszeniowym.
9. Odpowiedzi na pytania kwalifikują redaktorzy portalu MIKROKONTROLER.pl.
10. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o tym fakcie e-mailem wysłanym z portalu MIKROKONTROLER.pl.
11. Nagrody zostaną wysłane do 5 grudnia 2014. Za wysyłkę nagród odpowiada redakcja portalu MIKROKONTROLER.pl, ewentualne reklamacje należy zgłaszać pod adresem redakcyjnej poczty elektronicznej.
12. Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik potwierdza przeczytanie regulaminu, zgadza się na podporządkowanie jego postanowieniom i wyraża zgodę na jego treść.
13. Informacje podane przez uczestników konkursu w formularzu zgłoszeniowym mogą być udostępnione przez portal MIKROKONTROLER.pl firmie Renesas.
14. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do redakcji portalu MIKROKONTROLER.pl.
15. W przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U.nr 14 poz 176 z 2000 r.), przed wydaniem nagród organizator obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody.

Poniżej znajduje się formularz zgłoszenia konkursowego oraz pytania konkursowe. Prosimy o jego uważne wypełnienie!

 Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie: zaloguj się!

**************

KONKURS ZAKOŃCZONY!

**************