[APLIKACJA] Texas Instruments TMP006: bezprzewodowy termometr

Uruchomienie

Żeby zaprezentować działanie czujnika temperatury TMP006 wykonamy pomiar temperatury kubka wypełnionego gorącą herbatą  (kubek wykonany z porcelany – współczynnik 0,92). Łączymy płytę startową LaunchPad z modułem rozszerzeń BoosterPack. Podłączamy wyświetlacz LCD.  Uruchamiamy terminal UART (parametry transmisji to: 8N1, 115200 b/s). Płytę LaunchPad umieszczamy w odległości około jednego centymetra od  kubka z herbatą. Czujnik TMP006 ustawiamy równolegle do powierzchni kubka z herbatą. Podłączamy płytę LaunchPad do portu USB komputera PC. Ponieważ moduł LaunchPad zasilany jest przez port USB, to program pomiaru temperatury zaczyna pracować. Raz na sekundę mierzona jest temperatura otoczenia oraz obiektu. Wynik pomiaru wysyłany jest przy pomocy interfejsu UART. Na listingu 2 zaprezentowano przykład transmisji.

 

List. 2. Transmisja wyniku via UART. Format danych

 

Następnie wynik pomiaru prezentowany jest na ekranie wyświetlacza LCD. Wartość temperatury otoczenia, oraz temperatury obiektu prezentowana jest tekstowo, oraz graficznie w postaci słupka rtęci na skali termometru. Fotografię z działania programu pokazano na rysunku 6.

 

Rys. 6. Czujnik TMP006. Pomiaru temperatury

 

Podsumowanie

Czujnik temperatury TMP006 poza pomiarem temperatury otoczenia, mierzy temperaturę obiektu znajdującego się w pewnej odległości od czujnika. Bezdotykowy pomiar temperatury  w znacznym stopniu  rozszerza obszar w którym można zastosować czujnik. Przykładowo czujnik TMP006 można zastosować do pomiaru temperatury obiektów wirujących (np.: elementów silników), do pomiaru temperatury elementów będących w ruchu (np.: produkty na linii montażowej). Możliwości zastosowań czujnika są praktycznie nieograniczone. Projektując urządzenia elektroniczne, budując systemy automatyki warto pamiętać o czujniku TMP006. W wielu przypadkach zastosowanie czujnika TMP006 może ułatwić realizację systemu, uprościć konstrukcję systemu pomiarowego oraz zmniejszyć koszt jego realizacji. 

Do pobrania

O autorze