LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Renesas Electronics rozszerza rodzinę mikrokontrolerów RX100 o serię RX113 z wbudowanym kontrolerem czujników dotykowych

Jedną z głównych grup rozwiązań układowych w ofercie firmy Renesas Electronics są mikrokontrolery. Składa się ona między innymi z rodziny RX100, która cechuje się przede wszystkim 32-bitową architekturą o znacznej wydajności obliczeniowej, niską ceną oraz niewielkim poborem prądu. Do tej pory rodzinę mikrokontrolerów RX100 tworzyły serie RX110 i RX111. Teraz producent poinformował o nowej serii, nazwanej RX113.

Najważniejszym wyróżnikiem układów z serii RX113 jest zintegrowany kontroler czujników dotykowych (pojemnościowych). Blok ten (CTSU – Capacitive Touch Sensing Unit) dysponuje 12 kanałami pomiarowymi. Zastosowane metody pomiarowe (zarówno self-capacitance jak i mutual- capacitance) oraz wysoka czułość pozwalają na poprawne wykrycie dotyku nawet w sytuacji gdy użytkownik używa rękawic, jak również w warunkach gdy na panelu obecna jest woda.

Innymi peryferiami mikrokontrolerów RX113, na które zwraca uwagę producent jest kontroler wyświetlacza LCD (do 288 segmentów) oraz kontroler interfejsu USB 2.0 full-speed (host/function/OTG).

Do wyposażenia układów RX113 należą również standardowe zasoby, a więc pamięć (do 512 kB Flash, do 64 kB RAM, 8 kB Data Flash), interfejsy komunikacyjne (I2C, SCI, SPI), 12-bitowe przetworniki (do 17 kanałów A/C, dwa kanały C/A + komparator), interfejs audio (I2S i SSI), czujnik temperatury i układy licznikowe (16-bitowy wielofunkcyjny, 16-bitowy typu compare-match, Watchdog, zegar czasu rzeczywistego).

Jednostka obliczeniowa mikrokontrolerów RX113 może pracować z częstotliwością maksymalną 32 MHz i dysponuje dodatkowymi instrukcjami dla zastosowań DSP. Wydajność obliczeniowa rdzenia to 3.08 CoreMark/MHz.

Tak jak wszystkie mikrokontrolery RX100, układy z serii RX113 cechują się bardzo niskim zużyciem energii. Pobór prądu w normalnym trybie pracy (run mode) wynosi 0.1 mA/MHz, a w trybie wstrzymania (standby mode) 0.44 µA (czas wybudzenia to tylko 4.8 µs). Dopuszczalny zakres napięcia zasilania układów RX113 to 1.8 – 3.6 V.

Zintegrowanie w jednym układzie wymienionych powyżej zasobów ma według zamysłu producenta umożliwić powierzenie mikrokontrolerowi RX113 licznych zadań w systemie i tym samym pozwolić na uproszczenie jego projektu i obniżenie kosztu budowy. Przykładowy schemat urządzenia pomiarowego pokazano poniżej. Mikrokontroler odpowiada tu za sterowanie wyświetlaczem, komunikację USB z komputerem, realizację dotykowego interfejsu użytkownika, akwizycję danych z czujników analogowych i generowanie sygnału do głośnika.

Firma Renesas Electronics wskazuje jako główne obszary zastosowań nowych mikrokontrolerów urządzenia medyczne i opieki zdrowotnej, systemy automatyki budynkowej, sprzęt gospodarstwa domowego oraz niedrogie aplikacje IoT (Internet of Things).

Aplikacje dla układów RX113 można tworzyć korzystając z autorskiego środowiska programistycznego firmy Renesas Electronics (e2studio) lub środowiska programistycznego firmy IAR Systems (Embedded Workbench IDE). Dla nowych mikrokontrolerów firmy Renesas Electronics dostępny jest też system operacyjny czasu rzeczywistego – Micrium RTOS.

Próbki mikrokontrolerów RX113 są już dostępne. Więcej informacji można znaleźć tutaj.