8-bitowe mikrokontrolery Microchip PIC z zaawansowanymi peryferiami obliczeniowymi i pomiarowymi

Firma Microchip Technology poinformowała o rozszerzeniu rodziny swoich 8-bitowych mikrokontrolerów o serię PIC16(L)F161X. Układy te dysponują autorskim rozwiązaniem firmy Microchip o nazwie Core Independent Peripherals (CIP). CIP tworzą niestandardowe bloki peryferyjne, które realizując sprzętowo wybrane funkcje uwalniają rdzeń mikrokontrolera od wykonywania części obliczeń, dzięki czemu może on skoncentrować swoje zasoby na innych zadaniach. W efekcie zwiększona zostaje sprawność systemu poprzez przyspieszenie wykonania programu oraz obniżenie poboru mocy.

Pierwszym z peryferiów należących do CIP w mikrokontrolerach PIC16(L)F161X jest akcelerator matematyczny Math Acc, który pozwala na wykonywanie operacji całkowania i różniczkowania zupełnie niezależne od rdzenia. Drugim blokiem peryferyjnym CIP jest czasomierz AngTmr obliczający kąt obrotu w systemach kontroli napędu. AngTmr może też generować przerwania po osiągnięciu określonego kąta obrotowego bez angażowania rdzenia mikrokontrolera.

Poza układami Math Acc i AngTmr, mikrokontrolery PIC16(L)F161X zawierają jeszcze kilka innych układów peryferyjnych typu CIP. 24-bitowy czasomierz SMT (Signal Measurement Timer) pozwala na sprzętowe pomiary sygnałów z dużą rozdzielczością, co przekłada się na wysoką precyzję i dokładność pomiarów. Funkcje te są przydatne w systemach kontroli prędkości, w dalmierzach i obrotomierzach. Wyposażenie CIP obejmuje też moduł wykrywania przejścia sygnału przez zero ZCD (Zero Cross Detect), który potrafi monitorować zmienne napięcie na linii i zgłaszać osiągnięcie zerowego napięcia. Funkcje te pozwalają uprościć sterowanie z użyciem triaka w systemach kontrolnych, jak również znacząco obniżyć użycie procesora i całkowity koszt elementów. Dostępne są też wysokoprądowe porty I/O (100 mA) i konfigurowalne komórki logiczne CLC (Configurable Logic Cells), interfejs I2C, SPI oraz EUSART.

Nowa rodzina mikrokontrolerów PIC16(L)F161X spełnia standardy bezpieczeństwa takie jak Class B oraz UL 1998. Watchdog okienkowy (WWDT) zapewnia odporność na awarie, monitorując poprawność pracy programu w zadanych granicach. Funkcja sumy kontrolnej ze skanowaniem pamięci (CRC/SCAN) pozwala wykryć błędne dane występujące w pamięci. Układy HLT (Hardware Limit Timers) wykrywają nieprawidłowe stany urządzenia (zatrzymanie, bezczynność itp.), co daje inżynierom możliwość łatwego monitorowania stanu systemu przy minimalnym lub zerowym narzucie procesora.

Mikrokontrolery z serii PIC16(L)F161X są już dostępne w formie próbek. Produkcja masowa układów rozpocznie się w styczniu 2015 r. Ceny układów zaczynają się od 0,53 USD za sztukę przy zamówieniach 10.000 sztuk.

Więcej informacji można znaleźć w dedykowanej nowym mikrokontrolerom prezentacji.

O autorze