[PROJEKT] HC-SR04 – ultradźwiękowy czujnik odległości i Arduino

W opisywanym przykładzie została wykorzystywana płytka zgodna z Arduino Uno. Sposób połączeń pokazano na rysunku 5, natomiast na fotografii 6 pokazano zmontowany układ. Wejście TRIG czujnika dołączono do linii 3 na płytce Arduino, natomiast wyjście ECHO zostało dołączone do linii 2 na płytce Arduino.

Rys. 5. Sposób dołączenia czujnika do Arduino Uno

Fot. 6. Widok zmontowanego układu

 

Na listingu 1 znajduje się program przygotowany dla Arduino Uno. Stałe TrigPin i EchoPin wskazują sposób dołączenia czujnika do płytki zgodnie z rysunkiem 5. W zmiennej distance jest przechowywana obliczona odległość pomiędzy czujnikiem i przeszkodą. Do zmiennej duration jest wpisywany czas trwania impulsu na wyjściu ECHO. Czas ten (w mikrosekundach) jest wpisywany przez funkcję pulseIn(). Pomiar jest powtarzany co ok. 500 ms, a wynik pomiaru jest szeregowo wysyłany, np. do komputera, co można obejrzeć wykorzystując terminal komputera (rysunek 7).

 

List. 1.

Rys. 7. Wizualizacja odebranych danych

 

 

O autorze