LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Aktualności

Renesas Electronics rozszerza rodzinę mikrokontrolerów RL78 o układy dla systemów czujnikowych

Jednym ze sztandarowych produktów firmy Renesas Electronics jest rodzina 16-bitowych mikrokontrolerów RL78. Została ona właśnie rozszerzona o grupę układów RL78/I1D, która została zoptymalizowana pod kątem zastosowania w różnego rodzaju systemach czujnikowych i detektorach.

Pierwszą grupą rozwiązań zastosowanych w mikrokontrolerach RL78/I1D z myślą o systemach czujnikowych jest zestaw peryferiów analogowych. Ułatwiają one akwizycję i przetwarzanie sygnałów z czujników bez konieczności zastosowania dodatkowych podzespołów. Te peryferia to: wzmacniacze operacyjne (do 4 kanałów), 12-bitowy przetwornik A/C (do 17 kanałów), komparatory analogowe (dwa kanały) i źródło napięcia referencyjnego.

Druga grupa rozwiązań pozwala znacząco zmniejszyć zużycie energii mikrokontrolera i tym samym wydłużyć czas pracy systemu czujnikowego zasilanego z baterii. Podstawę stanowi tu tryb pracy mikrokontrolera o nazwie SNOOZE. W trybie tym jednostka obliczeniowa (CPU) pozostaje w uśpieniu. Jednocześnie aktywne pozostają wzmacniacze, przetwornik A/C oraz jednostki DTC (Data Transfer Controller), ELC (Event Link Controller) i DOC (Data Operation Circuit), które wspólnie rejestrują sygnały z czujników, a uzyskane wyniki porównują z ustawionymi wartościami progowymi. W zależności od wyniku tego porównania CPU zostaje wybudzony lub nie. Według zapewnień firmy Renesas Electronics tryb SNOOZE pozwala ograniczyć zużycie mocy nawet o 30% w systemach takich jak detektory ognia, gazu, zbicia szyby i innych czujników bezpieczeństwa.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest niski pobór prądu mikrokontrolera w trybie uśpienia i krótki czas wybudzenia. Układ RL78/I1D w trybie STOP w warunkach zasilania napięciem z przedziału 1.8 – 3.6 V i pracując z częstotliwością 1 MHz pobiera prąd o typowej wartości zaledwie 124 μA. Ponadto czas wybudzenia z tego trybu zajmuje mikrokontrolerowi nie więcej niż 4 μs.   

Grupa RL78/I1D składa się z trzynastu mikrokontrolerów. Układy dostępne są w obudowach o liczbie wyprowadzeń od 20 do 48. Pojemność wbudowanej pamięci Flash może wynosić 8, 16 lub 32 kB. Mikrokontrolery są już dostępne w sprzedaży. Więcej informacji dostępnych jest na stronie producenta.