Generator kodu STM32Cube – teraz dla wszystkich mikrokontrolerów STM32

Jednym z narzędzi udostępnianych przez firmę STMicroelectronics z myślą o mikrokontrolerach STM32 jest STM32Cube – program, za pomocą którego użytkownik może wygenerować (przy pomocy graficznego interfejsu) kod źródłowy dla swojej aplikacji wraz z projektem na jedno z popularnych środowisk programistycznych: ARM/Keil MDK-ARM, IAR EWARM czy też bazującego na GCC. Producent poinformował, że STM32Cube dostępny jest od teraz dla wszystkich mikrokontrolerów STM32.

Gdy w zeszłym roku firma STMicroelectronics zaprezentowała STM32Cube, narzędzie to pozwalało na generowanie kodu tylko dla wybranych rodzin mikrokontrolerów STM32. Producent stopniowo rozszerzał gamę obsługiwanych układów i obecnie program może wygenerować kod dla dowolnego mikrokontrolera STM32: STM32 F0, STM32 F1, STM32 F2, STM32 F3, STM32 F4, STM32 L0 i STM32 L1.

O autorze