Konkurs na projekt wykorzystujący wielofunkcyjne bramki logiczne

Firma NXP Semiconductors we współpracy z Mouser Electronics rozpoczyna konkurs The Big I.D.E.A. (International Design Engineering Award) 2015 z pulą nagród wynoszącą 12.000$.

Podstawowym założeniem konkursu jest wykorzystanie w projekcie podwójnych wielofunkcyjnych  bramek logicznych (ang. dual PCB configurable logic). Są to niewielkie, 10-pinowe układy scalone które można dynamicznie konfigurować do pełnienia różnych funkcji logicznych: AND, NAND, OR, NOR, XNOR. Pozwala to zaoszczędzić miejsce na płytce PCB, uprościć projekt i tym samym zmniejszyć koszt systemu.

Konkurs składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich, a więc zgłoszenie udziału (entry phase) wiąże się jedynie z rejestracją i wypełnieniem ankiety na temat stosowania układów logicznych w swoich projektach.

Drugi etap, przedstawienie projektu (submission phase), polega na zaprojektowaniu i przesłaniu diagramu blokowego układu, stworzonego z wykorzystaniem dowolnego oprogramowania CAD lub narzędzia MultiSIM BLUE firmy Mouser (dodatkowe 20 punktów przyznawane jest za skorzystanie z tego drugiego). Wybrane przez jury 50 projektów zostanie zakwalifikowanych do ostatniego etapu. Dodatkowym atutem będzie wykorzystanie innych układów scalonych NXP poza wymaganymi podwójnymi wielofunkcyjnymi bramkami logicznymi. Wśród wszystkich uczestników, którzy przedstawią NXP swoje projekty do 15 kwietnia rozlosowane zostanie 10 nagród, każda o wartości 200$.

Ostatni etap to wykonanie projektu (completion phase). Osoby zakwalifikowane do tego etapu otrzymają od NXP komplet podzespołów niezbędnych do wykonania projektu wraz z płytką demonstracyjną. Po wykonaniu układu należy sporządzić dokumentację projektu i nagrać wideo przedstawiające jego działanie. Każdy z tych elementów będzie podlegał ocenie przez sędziów w skali od 0 do 100 punktów. Kolejne 100 punktów można zdobyć za „kreatywność” projektu. Można też otrzymać po 20 punktów wykorzystując bloki ochrony i filtrowania (Protection & Filtering), tranzystory MOSFET i diody dla słabych sygnałów (Small Signal MOSFETs, Small Signal Diodes) lub przełączników napięcia (Load Switches). Zakończenie tego etapu zaplanowane jest na 30 czerwca.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed 1 sierpnia. Przewidzianych jest 5 nagród rzeczowych dla najlepszych projektów w trzecim etapie. Formularz rejestracyjny oraz szczegółowe zasady konkursu można znaleźć na stronie konkursu.

O autorze