Oscyloskop edukacyjny Tektronix TBS1152B-EDU

Z pomiarami oscyloskopowymi wiążą się też w pewnym stopniu obliczenia matematyczne. Oscyloskop TBS1152B-EDU umożliwia wykonanie 3 podstawowych operacji matematycznych na przebiegach. Jest to dodawanie, odejmowanie i mnożenie kanałów pomiarowych. Do obliczeń matematycznych zaliczana jest też funkcja FFT, dla której może być wybrane jedno z 3 okien: Hanning, Flat Top, Rectangular. Widmo jest obserwowane w pełnym oknie lub z podglądem oryginalnej postaci sygnału (rys. 9).

 


Rys. 9. Widmo sygnału wyświetlane z podglądem oryginalnej jego postaci

 

Pomiary urządzeń elektronicznych często polegają na porównywaniu sygnałów. W oscyloskopie TBS1152B-EDU można zapisać dwa przebiegi referencyjne dostępne po naciśnięciu przycisku Ref. Oczywiście możliwe jest też zapisywanie przebiegów, nastaw i zrzutów ekranowych w pamięci Flash USB. Przebiegów tak zapisanych nie można jednak używać jako referencyjnych, czyli wyświetlanych jednocześnie z przebiegami mierzonymi.

 

Wirtualny częstościomierz

Rozszerzeniem możliwości pomiarowych oscyloskopu TBS1152B-EDU jest cyfrowy częstościomierz wirtualny. Jest to dodatkowa funkcja uruchamiana przyciskiem Counter. Częstościomierz wyświetla wynik na 6-cyfrowym polu. Pomiar jest wykonywany dla obu kanałów pomiarowych (rys. 10) z dokładnością 51 ppm + wskazanie na ostatniej pozycji pola odczytowego. Minimalna częstotliwość pomiaru jest równa 10 Hz, maksymalna zaś wynika z pasma analogowego oscyloskopu (150 MHz dla TBS1152B-EDU)

 


Rys. 10. Pomiary częstotliwości wykonywane wirtualnym częstościomierzem oscyloskopu TBS1152B-EDU

 

Podsumowując, oscyloskop edukacyjny TBS1152B-EDU na pewno znacznie uatrakcyjni zajęcia edukacyjne i ułatwi naukę posługiwania się przyrządami pomiarowymi tej klasy.

 

Jarosław Doliński

 

Tabela 1. Najważniejsze dane techniczne oscyloskopu TBS1152B-EDU

Liczba kanałów pomiarowych

2

Pasmo analogowe

150 MHz

Szybkość próbkowania

2 GSa/s

Długość rekordu akwizycji

2,5 kpróbek dla każdej nastawy podstawy czasu

Rozdzielczość pionowa

8 bitów

Zakres czułości wejściowej

2 mV/dz…5 V/dz

Impedancja wejściowa

1 M<W> ||30 pF

Max. napięcie wejściowe

300 VRMS CAT II

Ograniczenie pasma pomiarowego

20 MHz

Zakres regulacji podstawy czasu

5 ns/dz…50 s/dz

Maksymalna pojemność pamięci Flash USB

64 GB

Pojemność pamięci przeznaczonej do przechowywania kursów

100 MB

Tryby akwizycji

Sample, Peak Detect, Average

Typy wyzwalania

Edge, Pulse, Video

Pomiary kursorowe

<D>T, 1/<D>T, <D>V

Pomiary automatyczne (34 parametry)

Period, Frequency, Pos Width, Neg Width, Rise Time, Fall Time, Maximum, Minimum, Peak-Peak, Mean, RMS, Cycle RMS, Cursor

RMS, Phase, Pos Pulse Cnt, Neg Pulse Cnt, Rise Edge Cn, Fall Edge Cn, Pos Duty, Neg Duty, Amplitude, Cycle Mean, Cursor Mean,

Burst Width, Pos Overshoot, Neg Overshoot, Area, Cycle Area, High, Low, Delay RR, Delay RF, Delay FR, Delay FF

Obliczenia matematyczne

+, -, *

Analiza FFT

2048 punktów, 3 okna (Hanning, Flat Top, Rectangular)

Częstościomierz

6 cyfr, 51 ppm, 10 Hz…150 MHz

Wyświetlacz

XVGA 1024×768

Wymiary

158×326×124 mm

Waga

ok. 2 kg

 

 

O autorze