Układ komunikacji radiowej 2.4 GHz dla mikrokontrolerów Kinetis

 

Firma Freescale rozszerzyła swoją ofertę o układ MCR20AVHM. Został on stworzony z myślą o dodaniu komunikacji bezprzewodowej do mikrokontrolerów Kinetis z rdzeniem Cortex-M0+ i Cortex-M4. Jako systemy docelowe nowego rozwiązana firma Freescale wskazuje urządzenia automatyki budynkowej, moduły sterujące w urządzeniach przemysłowych oraz urządzenia IoT (Internet of Things).

MCR20AVHM to nadajnik-odbiornik radiowy pracujący w paśmie 2.4 GHz i obsługujący standard IEEE 802.15.4. Cechuje się on wysoką wydajnością transmisji radiowej (czułość odbiornika -102 dBm, moc nadajnika +8 dBm), niskim poborem prądu (typowo 19 mA podczas wysyłania danych i 19.5 mA podczas odbierania danych) oraz małymi rozmiarami obudowy (LGA 5 x 5 mm). Układ może zostać wykorzystany do realizacji komunikacji zgodnie z popularnymi protokołami takimi jak ZigBee i Thread.

Rozpoczęcie produkcji układów MCR20AVHM jest planowane w czerwcu 2015 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy Freescale

O autorze