Układ komunikacji radiowej firmy Texas Instruments dla sieci SIGFOX

Firma SIGFOX, dostawca rozwiązań dla sieci komórkowych przeznaczonych dla internetu przedmiotów (IoT) i Texas Instruments (TI) poinformowały o opracowanym wspólnie układzie radiowym pracującym w paśmie sub-GHz. Dzięki temu układowi, nazwanemu CC1120, użytkownicy mogą realizować sieci zgodne ze standardem SIGFOX. Powstałe w ten sposób bezprzewodowe sieci są tańsze i pobierają mniej mocy, niż sieci komórkowe (w tym 3G), jednocześnie zapewniając komunikację na dużą odległość w ramach internetu przedmiotów.

Współpraca SIGFOX z TI ma na celu wykorzystanie zalet wąskopasmowej transmisji radiowej i ułatwienie producentom podłączanie swoich produktów do chmury. Użycie infrastruktury SIGFOX przekłada się na mniejsze koszty i wysiłek potrzebny do umieszczenia danych z czujników w chmurze. Natomiast rozwiązania TI w zakresie komunikacji sub-GHz zapewniają wiele lat pracy na baterii, łatwiejsze utrzymanie i osiągalny zasięg do 100 km. Potencjalne zastosowania obejmują czujniki warunków otoczenia, inteligentne liczniki, urządzenia do nadzoru upraw i hodowli, systemy do śledzenia obiektów i inteligentną infrastrukturę miejską.

Układ nadawczo-odbiorczy CC1120 wykorzystuje technologię wąskopasmową, aby zapewnić największy zasięg transmisji oraz dużą tolerancję interferencji w ramach sieci SIGFOX. Komunikacja wąskopasmowa jest standardowym rozwiązaniem przy dużych odległościach dzięki wysokiej widmowej gęstości mocy. Jest to istotna zaleta w obliczu przewidywanego wzrostu systemów połączonych w ramach IoT. Układ CC1120 zapewnia również wiele lat pracy na baterii, co pozwala  zmniejszyć koszty utrzymania węzła czujnikowego przez końcowego operatora.

Moduły z certyfikatem SIGFOX oparte na układzie CC1120 zostały zademonstrowane podczas targów Mobile World Congress 2015 i są już dostępne u takich dostawców, jak Adeunis (SI868-25MW), Radiocrafts (RC1780) i Telit (LE51-868 S).

Dostępne są również zestawy projektowe CC1120DK oraz CC1200DK, które pozwalają przetestować możliwości i zasięg rozwiązań TI. Można je zamówić w TI Store lub u autoryzowanych dystrybutorów TI.

O autorze