Analizatory FieldFox firmy Keysight Technologies umożliwiają wszechstronne testowanie systemu okablowania

Keysight Technologies wprowadza dwie opcje testowania kabli do ręcznych analizatorów sieci rodziny FieldFox, czyniąc je najbardziej wszechstronnymi obecnie urządzeniami do tego typu zastosowań.

Kable transmisyjne (np. falowody, współosiowe czy skrętki) są jednymi z najczęściej spotykanych elementów w systemach komunikacyjnych w.cz. i mikrofalowych. Stanowią równocześnie jedną z najczęściej występujących przyczyn awarii. Podczas prac serwisowych prowadzonych w systemach komunikacyjnych inżynierowie i technicy mierzą parametry kabli (m.in. straty powrotne czy VSWR) oraz identyfikują lokalizację błędów i ich przyczyny (np. uszkodzoną izolację, zapętlenia czy wnikanie wody). Przeprowadzanie tego typu pomiarów wymaga zastosowania analizatora kabli i anten, analizatora sieci, generatora sygnałowego i miernika mocy; wszystkie te urządzenia muszą być przetransportowane i skonfigurowane w miejscu prowadzenia pomiarów. Cały proces jest podatny na błędy i niesie za sobą duże ryzyko przypadkowego uszkodzenia sprzętu.

Nowa opcja pomiarowa TDR (Time Domain Reflectometry) umożliwia wykorzystanie reflektometrii przy testowaniu kabli i anten. Dzięki niej analizatory FieldFox stają się idealnymi narzędziami do przeprowadzenia analizy systemu okablowania dowolnego systemu. Nowa opcja uzupełnia funkcje pomiaru strat powrotnych (RL) i odległości od uszkodzenia (DTF). Mierzy zmiany impedancji wzdłuż kabla, pomagając zidentyfikować konkretne błędy. Pomiar strat powrotnych pozwala wykryć niedopasowanie połączeń kablowych, a dzięki DTF możliwe jest fizyczne zlokalizowanie uszkodzeń i wadliwych połączeń.

Pomiary parametrów długich kabli mikrofalowych prowadzone w terenie stanowią prawdziwe wyzwanie. Wymagają posiadania przyrządów pomiarowych o szerokim zakresie dynamicznym oraz dużej szybkości i pewności wyników pomiarów. Nowa opcja Extended Range Transmission Analysis dla analizatorów FieldFox adresuje jedno z największych wyzwań dotyczących pomiarów prowadzonych w terenie; pomiar parametrów długich, stratnych kabli mikrofalowych. Uzyskanie dostępu do obu końców kabla w tym samym czasie może być trudne. Ponadto, pomiary prowadzone przy użyciu generatora sygnałowego współpracującego z detektorem szerokopasmowym lub czujnikiem mocy są czasochłonne, podatne na zewnętrzne interferencje i nie pozwalają zapewnić wymaganej szerokości zakresu dynamicznego. Wykorzystanie do tego celu urządzeń stołowych (benchtop) również nie jest dobrym rozwiązaniem ze względu na ich duże rozmiary i koszt.

Dzięki opcji Extended Range Transmission Analysis, dwa analizatory FieldFox mogą ze sobą współpracować po przyłączeniu ich do dwóch końców mierzonego kabla. Jeden z nich pełni funkcję źródła sygnału, a drugi pracuje jako odbiornik. Oba są wzajemnie sprzężone za pomocą sprzętowych układów wyzwalania. Korzystając z opracowanej przez Keysight techniki analizy widma InstAlign, inżynierowie i technicy mogą dzięki takiej konfiguracji przeprowadzać bardzo dokładne pomiary stratności kabla bez konieczności kalibracji. Opcja ta może być również skonfigurowana z offsetem częstotliwości, co pozwala na pomiar parametrów mieszaczy i konwerterów.

“Zapewnienie dużej dokładności pomiarów prowadzonych w terenie jest kluczową cechą wymaganą od analizatorów FieldFox,” powiedział Dan Dunn, dyrektor generalny oddziału ręcznych przyrządów w.cz. z firmy Keysight. “Wprowadzone przez nas nowe opcje pomiarowe dają możliwość prowadzenia wszechstronnych testów okablowania, a równocześnie zapewniają dużą dokładność, typową dla marki Keysight.”

Oprócz nowej opcji TDR i analizy transmisji w rozszerzonym zakresie pomiarowym, analizatory FieldFox oferują cechy czyniące je idealnymi do prowadzenia testów kabli. Umożliwiają pomiar strat powrotnych, VSWR, impedancji, strat wtrąconych i parametrów macierzy rozproszenia. Mogą być również stosowane do analizy widmowej i pełnić funkcję woltomierzy wektorowych.

Więcej informacji dotyczących nowych opcji dla analizatorów FieldFox można znaleźć na stronie firmy Keysight.

Dystrybutorem produktów Keysight Technologies w Polsce jest firma AM Technologies Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146c, 02-305 Warszawa, tel. 22 5322800, fax 22 5322828, e-mail: info@amt.pl.

 

O autorze