STM32F446 = Cortex-M4 @180MHz + interfejs kamery + rozszerzona komunikacja +….

Mikrokontrolery STM32F446 to nowość w ofercie STMicroelectronics, która charakteryzuje się ponadstandardowymi peryferiami komunikacyjnymi.

 

Wyposażenie mikrokontrolerów STM32 jest bardzo obfite, swoimi możliwościami i parametrami obejmuje wszystkie standardowe obszary aplikacyjne. Okazuje się jednak, że są w nim drobne luki, które producent skrzętnie wypełnia, czego owocem są prezentowane w artykule mikrokontrolery STM32F446. Schemat blokowy tych układów pokazano na rysunku 1.

 

Rys. 1. Schemat blokowy mikrokontrolerów STM32F446

 

Są to układy wyposażone w rdzeń Cortex-M4F, taktowany sygnałem zegarowym o częstotliwości do 180 MHz. Pojemność pamięci programu (Flash) wynosi 256 lub 512 kB, a dostępne obudowy mikrokontrolerów niezwykle sprzyjają ich aplikowaniu także w urządzeniach produkowanych na niewielką skalę (rysunek 2).

 

Rys. 2. Matryca dostępnych kombinacji obudowa/pamięć w rodzinie STM32F446

 

Producent dostarczając układy w łatwych w montażu obudowach TQFP nie zrezygnował z “gęstych” wersji obudów – dostępne są także dwa warianty BGA o rastrze wyprowadzeń 0,5 lub 0,8 mm (rysunek 3).

 

Rys. 3. Obudowy, w których dostarczane są mikrokontrolery STM2F446

 

Zestawienie najważniejszych cech i parametrów wszystkich modeli z podrodziny STM32F446 znajduje się w tabeli 1.

 

O autorze