WT3000E – superprecyzyjny analizator mocy Yokogawa

Udoskonalając wiodący na rynku precyzyjny analizator mocy WT3000, Yokogawa ogłosiła opracowanie najdokładniejszego i najstabilniejszego analizatora mocy jaki do tej pory powstał – WT3000E.

WT3000E oferuje konieczny poziom precyzji przy przeprowadzaniu pomiarów, a tym samym staje się zaawansowanym narzędziem w rękach inżynierów zajmujących się R&D, nie tylko jako wzorzec dla pomiarów efektywności energetycznej, ale także przyrząd referencyjny przy kalibracji  instrumentów do pomiaru mocy w akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych.

Dokładność WT3000E w zakresie częstotliwości 45-60 Hz wynosi 0,01% odczytu plus 0,03% zakresu. Chociaż może się zdawać, że przyrządy innych producentów oferują większą dokładność zgodnie z ich charakterystyką, te parametry są oparte na wartościach skutecznych a nie szczytowych przebiegów, co potwierdza wyższość przyrządów produkcji Yokogawa nad konkurencją. Ponieważ moc jest iloczynem napięcia i natężenia prądu, rzeczywisty błąd pomiarowy w WT3000E równy 0,03% zakresu jest mniejszy niż 0,01% w przypadku mierników mocy wykorzystujących wartości szczytowe.

Dokładność na tym poziomie ma znaczenie przy testowaniu takich urządzeń jak np. inwertery solarne, które już pracują z ogólną sprawnością na poziomie 90-96%. Wówczas zwiększenie sprawności nawet o kilka punktów dziesiętnych stanowi wyzwanie dla producentów, a WT3000E oferuje dokładność na odpowiednio wysokim poziomie, aby wykazać nawet najmniejszą poprawę sprawności.

Zainteresowanie zrównoważoną i odnawialną energią sprawiło również, że producenci zdali sobie sprawę ze znaczenia i potrzeby opracowywania produktów zgodnie z normami IEC. WT 3000E oferuje możliwość łączenia wejść prądu o natężeniu 30A i 2A, co pozwala przeprowadzać testy zgodności produktu z normami poziomu harmonicznych, migotania i mocy w trybie gotowości przy pomocy jednego przyrządu.

Podobnie do innych modeli serii WT3000, model WT3000E oferuje szeroki wachlarz formatów alfanumerycznej i graficznej prezentacji parametrów, w tym możliwość wyświetlania sygnału wejściowego w postaci przebiegu celem ułatwienia jego analizy. Ponadto przyrząd wyposażono w funkcję szybkiej aktualizacji danych, co pozwala użytkownikowi rejestrować krótkotrwałe zmiany z dużą precyzją. Zarejestrowane dane pomiarowe mogą być przedmiotem dalszej analizy. WT3000E standardowo wyposażono w dwie funkcje, które uprzednio były dostępne jedynie jako opcje, tj. obliczenia różnicowe (delta calculation) i analizę okres po okresie. Funkcja obliczeń różnicowych pozwala wyznaczyć poszczególne wartości napięcia fazowego z pomiarów napięcia zasilania w układzie 3-fazowym/3-przewodowym sieci. Jest to ważna funkcja przydatna do określania napięcia fazowego w przypadku np. testów silników, gdy nie ma przewodu neutralnego w układzie zasilania.
Analiza okres po okresie umożliwia sporządzenie zestawienia mierzonych parametrów, takich jak napięcie, natężenie i moc czynna dla każdego okresu w szeregu czasowym. Można dokonać pomiaru częstotliwości wejściowych od 0,1 Hz do 1000 Hz i zachować do 3000 pozycji danych w pliku w formacie CSV. Ponadto dane okres po okresie można wyświetlić w formie graficznej, używając bezpłatnego oprogramowania Yokogawa WTViewerEfree – jest to unikalna metoda rejestracji niestałych zmian mocy, którą cechuje wysoka precyzja.

Gwarantowaną dokładność i precyzję przyrządów Yokogawa potwierdzają testy przeprowadzane w należącym do firmy laboratorium certyfikującym, mieszczącym się w holenderskiej siedzibie firmy. Jest to jedyna komercyjna organizacja (tj. nie będąca jednostką państwową lub rządową) w Europie oferująca dokumentowaną kalibrację mocy zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami przy częstotliwościach do 100 kHz, co jest wymogiem dla pomiaru wyższych harmonicznych w normach jakości, jak np. ISO9000.

Więcej informacji o WT3000E znajduje się tu tmi.yokogawa.com

Dystrybutorem produktów Yokogawa w Polsce jest firma NDN Zbigniew Daniluk, ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa, http://www.ndn.com.pl.

O autorze