Radar na STM32L476G-DISCO

 

Możliwości oferowane przez rdzeń Cortex-M4F użyty w mikrokontrolerach STM32L4 oraz peryferia mikrokontrolera STM32L476G zostały kompleksowo wykorzystane przez autora projektu radaru do pomiaru prędkości, którego opis został opublikowany w blogu RS Components. Sercem obliczeniowo-wykonawczym tego projektu jest zestaw STM32L476G-DISCO, którego integralnym elementem wyposażenia jest znakowy wyświetlacz LCD, sterowany przez kontroler LCD wbudowany w mikrokontroler. Najważniejszym elementem obliczeniowym projektu jest obliczenie FFT, na podstawie wyniku której obliczana jest prędkość poruszania się obiektu. Autor użył w projekcie mikrofalowy sensor ruchu z antenami mikropaskowymi, z wyjścia którego pobierany jest sygnał Dopplera, który – po wzmocnieniu – jest poddawany obróbce DSP.

Budowę i działanie projektu przedstawiono na filmie poniżej, zapowiadana jest przez autora projektu także kompletna dokumentacja projektu, która ma być dostępna w repozytorium.

 

O autorze