Tester protokołów dla technologii PCI Express 4.0

Firma Teledyne LeCroy przedstawiła swój nowy tester protokołu PCI Express (PCIe), który pozwala na badanie i analizę projektów oraz produktów korzystających ze standardu PCI Express 4.0. Nowy model Summit Z416 stanowi odpowiednie narzędzie dla projektantów wykorzystujących PCI Express – może generować transfer z szybkością 16 GT/s dla urządzeń o szerokości magistrali do 16 linii. Poza generowaniem danych przyrząd może też analizować protokoły w oparciu o opracowaną przez Teledyne LeCroy technologię CATC Trace. Dostępne są też inne tryby wyświetlania protokołów oraz raportów o danych. Model Summit Z416 dysponuje takimi funkcjami testera, które pozwalają na generację danych i emulację hosta oraz urządzenia podrzędnego. Stanowi on również platformę dla opracowywania testów zgodności ze standardami przemysłowymi. Ponadto Summit Z416 ma funkcje pozwalające na generowanie błędów, dzięki czemu projektanci mogą testować procedury obsługi błędów, aby zapewnić niezawodną pracę produktów opartych na PCIe 4.0. Wraz z nowym testerem Summit Z416 dostępna będzie nowa platforma testowa PCIe 4.0, płytka do testowania obciążenia (VLB) PCIe 4.0. i płytka podstawowa (VBB). W ofercie pojawi się kompletny zestaw narzędzi do testowania protokołów przeznaczony dla wszystkich inżynierów zainteresowanych produktami PCIe 4.0.

Analizatory i testery protokołów są kluczowymi narzędziami stosowanymi przez twórców sterowników i oprogramowania pośredniego w celu dobrego zrozumienia, jak działa komunikacja między ich urządzeniami a systemem. Summit Z416 stanowi jedno zintegrowane rozwiązanie, które pozwala połączyć generację danych oraz analizę protokołów. Tester protokołów ma istotny wpływ na testowanie i projektowanie szczegółów implementacji protokołów. Tester zapewnia realistyczną wielkość transferu danych docierających do badanych urządzeń. Może również emulować złożoną transmisję po stronie hosta lub urządzenia, podczas gdy analizator protokołów wykonuje akwizycję, rejestrację, dekodowanie i analizę, a następnie wyświetla złożone strumienie wejściowe i wyjściowe PCI Express o wysokiej szybkości. Przyrząd daje użytkownikom możliwość analizy i tworzenia raportów, które są szeroko wykorzystywane w przemyśle związanym z PCIe. Korzystając z testerów i analizatorów, projektanci mogą opracować zaawansowane skrypty, które generują dane protokołów i monitorować wyniki wszystkich testów.

Dystrybutorem produktów Teledyne LeCroy w Polsce jest firma NDN Zbigniew Daniluk, ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa, http://www.ndn.com.pl.

O autorze