DPA – protokół wyższej warstwy w sieciach IQRF

W modelu OSI warstwa transportowa zapewnia połączenie między nadawcą a odbiorcą wiadomości. Jej najbardziej znaną implementacją jest protokół TCP, wykorzystywany powszechnie przy połączeniach internetowych. Jak jednak zaimplementować tę warstwę w sieci czujnikowej? IQRF Alliance, międzynarodowa […]