Processor Expert z Kinetis Design Studio – wygoda tworzenia [PRZYKŁAD]

 

Pamiętajmy również o umieszczeniu deklaracji danej funkcji gdzieś w dozwolonym miejscu na początku pliku, aby uniknąć błędów kompilacji. Zamieniamy także w głównej pętli programu instrukcje:

na instrukcje:

W wyniku takiej modyfikacji czerwona dioda LED będzie zapalana i gaszona z częstotliwością 2Hz. Dodatkowo program można uzupełnić o obsługę pozostałych diod LED dostępnych na płytce FRDM-KL25Z (rysunek 5,19,20), zapalanych po kolei w sekwencji R, G, B, OFF.

 

Rys. 19. Dodanie komponentów z widoku Components Library

 

Rys. 20. Uzupełnienie projektu o dodatkowe komponenty typu BitIO_LDD

 

Eksportowanie, importowanie i kopiowanie projektu

Co jakiś czas zdarzają się sytuacje, gdy potrzeba zachować aktualny stan projektu lub utworzyć jego kopię, którą następnie można wykorzystać jako podstawę do rozwoju innego projektu. W pierwszym przypadku możemy skorzystać z funkcji eksportu projektu – klikając PPM na nazwie wybranego projektu w widoku Project Explorer wywołujemy menu kontekstowe i wybieramy Export. W okienku jakie się pojawi mamy do wyboru wiele opcji (co i do jakiej postaci wyeksportować), jednak w danej chwili interesuje nas zachowanie projektu w pojedynczym pliku skompresowanym dlatego wybieramy General ? Archive File i przechodzimy dalej klikając Next (rysunek 21). Wskazujemy miejsce gdzie zostanie zapisany plik archiwalny i klikamy Finish (reszta ustawień pozostaje nietknięta, jak pokazano na rysunku 22).

 

Rys. 21. Eksportowanie projektu do pliku archiwalnego

 

Rys. 22. Wybór projektów, plików konfiguracyjnych, ścieżki oraz formatu pliku wyjściowego

 

Do pobrania

O autorze