LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Sprzęt pomiarowy

Analizator sygnałów wektorowych PXIe o paśmie 50 GHz – tylko od Keysight Technologies

Nowy przyrząd zapewnia najszybsze wyszukiwanie słabych sygnałów zakłócających spośród wszystkich tego typu analizatorów dostępnych obecnie na rynku, a jest to niezbędne przy testowaniu łączy satelitarnych.

 

Najważniejsze cechy nowego urządzenia:

  • Analizator PXI VSA o najszerszym paśmie do prowadzenia pomiarów i analizy sygnałów w zakresie fal milimetrowych
  • Duża szybkość przemiatania częstotliwości skracająca czas testów
  • Szeroki zakres dynamiczny ułatwiający analizę słabych sygnałów

Firma Keysight Technologies rozszerza do 50 GHz szerokość pasma analizatora sygnałów wektorowych PXIe M9393A, nieosiągalną dotąd w modułowych przyrządach pomiarowych. Dzięki pokryciu częstotliwości z pasma Ka i wyższych, M9393A udostępnia opracowaną przez Keysight technologię pomiarową w zakresie fal milimetrowych w przyrządzie formatu PXI wykorzystywanym przy produkcji i zatwierdzaniu projektów modemów, transponderów i ich komponentów składowych w komercyjnych i wojskowych systemach komunikacji satelitarnej.

Innowacyjna konstrukcja modelu M9393A pozwala inżynierom na zatwierdzanie parametrów projektów urządzeń pracujących w paśmie Ka, dając możliwość ciągłego przemiatania częstotliwości w zakresie od 3,6 do 50 GHz (opcja FRX) i bezpośredni dostęp do pasma p.cz. 800 MHz (opcja WB1). Dzięki średniemu poziomowi szumu (DANL) poniżej -155 dBm/Hz na częstotliwości 40 GHz i zwiększonej szybkości przemiatania, M9393A zapewnia największą szybkość wyszukiwania słabych sygnałów zakłócających wśród wszystkich tego typu przyrządów dostępnych obecnie na rynku. Małe wymiary tego dwukanałowego modułu montowanego w pojedynczej obudowie przemysłowej ułatwiają realizację systemów pomiarowych w.cz. z wieloma zsynchronizowanymi kanałami.

Projektanci systemów komunikacji satelitarnej wykorzystają pasmo Ka od 26,5 do 40 GHz do zapewnienia dużej przepustowości łączy. Rozszerzenie zakresu częstotliwości wejściowych modelu M9393A do 50 GHz, szerokopasmowe wyjście p.cz. oraz szybkie wyszukiwanie sygnałów zakłócających usprawniają pracę projektantów systemów komunikacji satelitarnej.

Ekstremalnie niska podłoga szumowa modelu M9393A w paśmie Ka w połączeniu z oprogramowaniem 89600 VSA firmy Keysight pozwalają przeprowadzać pomiary w paśmie 20 GHz przy średnim poziomie szumu (DANL) równym -110 dBm DANL w czasie krótszym niż 10 s, umożliwiając szybką identyfikację słabych sygnałów zakłócających i harmonicznych. Ten podstawowy test nie jest żadnym obowiązującym standardem, lecz jedynie kluczowym parametrem świadczącym o wydajności systemu pomiarowego. Dotychczas przy wykonywaniu tego typu pomiarów inżynier musiał dobrać optymalny balans szerokości pasma i czasu, a sam pomiar mógł zajmować od kilka minut do nawet godzin. Duża szybkość przemiatania częstotliwości w przypadku M9393A eliminuje konieczność dobierania balansu pomiędzy parametrami i pozwala projektantowi w krótkim czasie badać zakłócenia sygnału, których badanie jeszcze do niedawna byłoby kłopotliwe do przeprowadzenia.

Możliwość modernizacji przyrządu, w tym poszerzenia zakresu częstotliwości wejściowych, szerokości pasma pomiarowego, liczby kanałów i pojemności pamięci pozwalają inżynierom szybko adaptować analizator do zmieniających się wymogów pomiarowych, co pozwala ograniczyć całkowity koszt badań. Modułowa architektura M9393A pozwala na łatwe dołączenie do niego programowalnego tłumika PXI-h M9169E z przełączanym wejściem, rekomendowanego do precyzyjnej regulacji mocy w zakresie częstotliwości do 50 GHz. M9169E realizuje również automatyczny routing wbudowanego w M9393A kalibratora sygnałów, zwiększając dokładność regulacji amplitudy i wydłużając czas nieprzerwanej pracy.

 

O systemach modułowych firmy Keysight

Firma Keysight zapewnia doskonałe parametry pomiarowe oferowanych systemów PXI i AXIe, wynikające z zastosowanych tu najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie pomiarów. Pozwala inżynierom uzyskać pierwszy pomiar w krótszym czasie dzięki dostarczanemu oprogramowaniu pomiarowemu i gotowym zestawom testowym Keysight Reference Solutions. Keysight może się poszczycić największą w branży siecią doświadczonych inżynierów aplikacyjnych i centrów kalibracyjnych. Dodatkowe informacje dotyczące modułowych przyrządów pomiarowych PXI i AXIe firmy Keysight można znaleźć pod adresem www.keysight.com/find/modular.

Dystrybutorem produktów Keysight Technologies w Polsce jest firma AM Technologies Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146c, 02-305 Warszawa, tel. 22 5322800, fax 22 5322828, e-mail: info@amt.pl.