Seminaria National Instruments dostępne on-line

Zawarte w nich informacje pozwolą zapoznać się z zastosowaniami praktycznymi oraz trendami, które w ostatnim czasie miały wpływ na wiele branży przemysłowych. Materiały seminaryjne pokazują też różne sposoby wykorzystania narzędzi NI w codziennej pracy inżyniera.

Materiały podzielono na cztery działy, których zawartość przedstawiamy poniżej.

Seminaria prowadzone są w języku angielskim.

 

 

 

Programowanie w LabVIEW
» Odpowie na pytanie, jak wykorzystać LabVIEW do tworzenia systemów kontrolno-pomiarowych.

 

Projektowanie zautomatyzowanych systemów testujących
» Przedstawia najciekawsze praktyki inżynieryjne związane z testowaniem: od wyboru oprogramowania i oprzyrządowania po wdrażanie gotowych systemów.

 

 

Monitorowanie stanu maszyn
i konserwacja predykcyjna

» Podpowiada, jak sprostać wyzwaniu zwiększenia przychodów i bezpieczeństwa pracy, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów
i ogólnego ryzyka.

Testowanie i projektowanie systemów
i podzespołów RF

» Prezentuje sposoby minimalizacji kosztów projektowania oraz testowania urządzeń bezprzewodowych.

O autorze