Nowości platformy Renesas Synergy

Firma Renesas Electronics ogłosiła nowe projekty dla platformy Renesas Synergy. Należy do nich komercyjna wersja pakietu oprogramowania Renesas Synergy (SSP) w wersji 1.0.0. Dostępne są też mikrokontrolery Renesas Synergy S7G2 produkowane masowo oraz rozszerzenia oprogramowania – Verified Software Add-On (VSA) – dostarczone przez zewnętrznych partnerów w ramach programu VSA.

Platforma Renesas Synergy otrzymała nagrodę dla najbardziej innowacyjnego produktu Internetu Przedmiotów Elektra 2015. Synergy to kompletna platforma przeznaczona do rozwoju wbudowanych systemów IoT. Została ona tak zaprojektowana, aby dostarczyć inżynierom gotowe rozwiązanie w którym elementy systemu zostały już zaimplementowane, skonfigurowane i przetestowane. Pozwala to przyspieszyć implementację i integrację podstawowych funkcjonalności i od razu zająć się tworzeniem produktu, co potencjalnie może skrócić czas projektowania o miesiące. Platforma pozwala producentom sprzętu skupić się na cechach wyróżniających produkt i zwiększających jego wartość.

Sercem platformy Renesas Synergy jest pakiet Synergy Software Package (SSP), który łączy system czasu rzeczywistego oraz bogaty zestaw narzędzi, sterowników, bibliotek, stosów oprogramowania i platformy programistycznej – wszystkie zoptymalizowane pod kątem architektury mikrokontrolerów Renesas Synergy. Całość ma zapewnione pełne wsparcie ze strony firmy Renesas. Pierwsza wersja SSP 1.0.0 jest w pełni gotowa do wykorzystania w wyrobach produkowanych masowo.


Pierwsze mikrokontrolery z rodziny Renesas Synergy oznaczone symbolem S7G2 wchodzą do produkcji masowej. Układy mają wydajny rdzeń i dużą pamięć Flash niezbędne do realizacji efektywnych interfejsów HMI.

W programie VSA uczestniczą partnerzy Cypherbridge Systems, Icon Labs oraz Skkynet. Oferują oni gotowe oprogramowanie dla platformy dostępne za pośrednictwem serwisu Renesas Synergy Gallery, bogatego źródła oprogramowania dla platformy Renesas Synergy.

Więcej informacji o platformie Renesas Synergy oraz programie VSA można znaleźć na stronie http://www.renesassynergy.eu.

O autorze