[WEBINARIUM] Generacja sygnałów radarowych do 2 GHz do testowania odbiorników jedno- i wielokanałowych

47209_02

Odbiorniki radarów ostrzegawczych i systemy lokalizacji są najważniejszymi elementami systemów wczesnego ostrzegania instalowanymi w samolotach, na statkach lub w pojazdach naziemnych. Poza wykryciem obwiedni sygnału z radaru impulsowego w domenie analogowej, systemy takie muszą niezawodnie wykrywać również sygnały ze złożoną modulacją kwadraturową występujące we współczesnych radarach. Radary wykorzystują szerokie pasmo lub techniki kluczowania częstotliwości, aby szybko zmienić środkową częstotliwość nadawanego sygnału.

Podczas webinarium zostaną omówione wymagania, jakie muszą spełniać testy jednokanałowych i wielokanałowych odbiorników cyfrowych. Zostaną też przedstawione efektywne i wyczerpujące rozwiązania testowe oparte na oprogramowaniu Pulse Sequencer firmy R&S w połączeniu z wektorowym generatorem sygnałów R&S SMW200A.

Webinarium obejmie następujące tematy:

  • Metody generacji sygnałów radarowych o szerokości pasma do 2 GHz,
  • Realistyczne scenariusze testów radarów poprzez długotrwałą generację sygnałów,
  • Sposoby testowania wielokanałowych odbiorników wyznaczających kierunek źródła sygnału.

Webinarium odbędzie się 28 czerwca 2016 o godz 17:00.

O autorze