LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

Nowości w Altium Designer 16.1: Draftsman i PDN – analizator obwodów DC

Altium Designer nieustannie się rozwija, jego twórcy w kolejnych wersjach usuwają błędy systemu i dodają nowe funkcjonalności. Wersja 16.1 przyniosła kilka interesujących rozszerzeń, z których nieco dokładniej przedstawimy dwa: generator wydruków dokumentacji produkcyjnej Draftsman oraz analizator sieci elektrycznych PDN.

Altium Designer w wersji 16.1 przyniósł kilka nowości, z których na pewno warte podkreślenia są:

  • nowe, zautomatyzowane mechanizmy prowadzenia linii transmisyjnych dla interfejsów USB 3.0, dostępne w kreatorze xSignals Wizard,
  • rozbudowane selektory komponentów używanych w schematach i na płytkach drukowanych,
  • nowe narzędzia do realizacji pomiarów (np. mierzenia wysokości elementów na PCB) w trybie 3D,

oraz dwa nowe narzędzia, z których PCB Draftsman jest elementem wyposażenia standardowego pakietu Altium Designer, natomiast analizator obwodów stałoprądowych PDN (Power Distribution Network firmy CST) jest proponowany podczas instalacji w wersji ewaluacyjnej, działającej przez 15 dni.

Ze względów na duże znaczenie praktyczne w artykule skupimy się przede wszystkim na PCB Draftsmanie. Jest to narzędzie wspomagające przygotowanie drukowanej dokumentacji montażowej, co do tej pory było – oczywiście – także możliwe, ale wymagało sporego nakładu pracy. Co ważne, dotychczas stosowane mechanizmy generujące dokumentację montażową nie były przystosowane do pracy na modelach 3D, co ograniczało wygodę korzystania z przygotowanych wydruków.

Rys. 1. Dostęp do nowych dokumentów PCB Draftsman jest możliwy z poziomu menu File>New>Draftsman Document

Rys. 1. Dostęp do nowych dokumentów PCB Draftsman jest możliwy z poziomu menu File>New>Draftsman Document

Wygenerowanie dokumentu PCB Draftsman przebiega w taki sam sposób jak w przypadku innych dokumentów w pakiecie Altium Designer – w menu wybieramy File>New>Draftsman Document (rysunek 1) w wyniku czego wyświetli się okno predefiniowanych wersji dokumentu (rysunek 2).

Rys. 2. Lista wzorców (templates) dokumentów PCB Draftsman (na obrazku zestaw domyślny)

Rys. 2. Lista wzorców (templates) dokumentów PCB Draftsman (na obrazku zestaw domyślny)

Jedną z predefiniowanych wersji dokumentu końcowego pokazano na rysunku 3 – są to widoki wszystkich stron zmontowanej płytki drukowanej, na których zawarto zdefiniowane w projekcie PCB obudowy zastosowanych elementów.

Rys. 3. Dokument wygenerowany na bazie wzorca Assy Drawing – Main Views

Rys. 3. Dokument wygenerowany na bazie wzorca Assy Drawing – Main Views

Elementami wyświetlanymi w dokumencie PCB Draftsman użytkownik może wygodnie zarządzać – po wskazaniu elementu (widoku), który chcemy zmodyfikować jest wyświetlane kontekstowe menu (rysunek 4), za pomocą którego można modyfikować kolory i sposoby wyświetlania poszczególnych grup elementów, można modyfikować sposób wyświetlania opisów, skalę rysunku itp.

Rys. 4. Z lewej strony okna widać menu modyfikacji parametrów wybranego elementu dokumentu PCB Draftsman

Rys. 4. Z lewej strony okna widać menu modyfikacji parametrów wybranego elementu dokumentu PCB Draftsman

Użytkownik może samodzielnie modyfikować oraz tworzyć własne wzorce dokumentu PCB Draftsman. Na rysunku 5 przedstawiono dostępne elementy, które można używać w dokumentach, są to m. in.:

  • lista elementów (BOM),
  • rozmieszczenie otworów z graficznym (oczywiście konfigurowalnym) oznaczaniem lokalizacji poszczególnych średnic,
  • tabela wierceń,
  • widoki produkcyjne i montażowe PCB,
  • linie wymiarowe (także średnice i kątowe), wskazówki dla obsługi linii montażowej, odnośniki do elementów widoków,
  • powiększone (w celu prezentacji drobniejszych detali) fragmenty widoków PCB,
  • wielokrotne przekroje PCB w wybranych przez operatora miejscach. Przekroje można robić w osiach X i Y, w wyświetlanych widokach są uwzględniane wymiary i kształty obudów 3D elementów na PCB.
Rys. 5. Dostępne elementy, których można używać w dokumentach

Rys. 5. Dostępne elementy, których można używać w dokumentach

Na rysunku 6 pokazano przykładowy dokument zawierający wybrane, często używane widoki oraz elementy składowe dokumentów PCB Draftsman.