[MBED] STM32 i SSD1306 – sterowanie dwukolorowym OLED [1]

Procedura void DisplayCls() najpierw zeruje bufor w pamięci mikrokontrolera (dwuwymiarowa tablica), a potem zawartość tego bufora przepisuje do pamięci obrazu RAM sterownika – procedura RefreshRAM().

Na listingu 6 pokazano procedurę void SetColStart() ustawiająca adres kolumny na początek (00h).

List. 6. Zerowanie licznika kolumn

Uwaga! Druga część artykułu jest dostępna pod adresem.

O autorze