GUIX Studio: mikrokontrolery Renesas Synergy w aplikacjach graficznych [1]

Na rysunku 34 pokazano konfigurację linii portu sygnału sterującego LCD_WR, a na rysunku 35 konfigurację linii portów GPIO sygnałów sterujących P609 (Touch Panel Reset), P610 (LCD_RESET) i P611 (LCD_CS) wyświetlacza umieszczonego w module SK-S7G2. Konfiguracje trzeba wykonać kolejno dla wszystkich trzech linii portów P609….P611.

Rys. 34. Konfiguracja linii portu sygnału sterującego LCD_WR
Rys. 34. Konfiguracja linii portu sygnału sterującego LCD_WR
Rys. 35. Konfiguracja linii portów GPIO sygnałów sterujących P609 (Touch Panel Reset), P610 (LCD_RESET) i P611 (LCD_CS)
Rys. 35. Konfiguracja linii portów GPIO sygnałów sterujących P609 (Touch Panel Reset), P610 (LCD_RESET) i P611 (LCD_CS)

Umieszczenie w opcjach konfiguracji peryferii modułu Graphics pozwala na szybką konfigurację wszystkich linii danych tak jak to zostało pokazane na rysunku 36.

Rys. 36. Konfiguracja linii równoległej magistrali sterującej graficznym wyświetlaczem LCD
Rys. 36. Konfiguracja linii równoległej magistrali sterującej graficznym wyświetlaczem LCD

Ta ostatnia czynność kończy konfigurowanie projektu z poziomu konfiguratora środowiska e2studio. Trzeba teraz na jej podstawie wygenerować pliki źródłowe projektu klikając na przycisk Generate Project Content. Mimo, że wykonaliśmy wiele kroków konfiguracyjnych, to wygenerowanie plików przez konfigurator nie kończy pracy. Na tym etapie mamy wszystkie potrzebne funkcje framework, warstwy HAL i warstwy BSP. Musimy teraz wykonać oprogramowanie warstwy aplikacji i interfejsu użytkownika – szczegóły pokażemy w drugiej części artykułu.

O autorze