GW Instek: Miernik PCS-1000I

gwi

GW Instek zaprezentował PCS-1000I – nowy, precyzyjny miernik prądu (z możliwością jednoczesnego pomiaru napięcia) o izolowanym wyjściu. Jest to następca miernika PCS-1000. PCS-1000I korzysta z pięciu zestawów niezależnych boczników rezystorowych, by umożliwić korzystanie z pięciu zakresów pomiarowych, wynoszących 300A, 30A, 3A, 300mA i 30mA, przy czym możliwy jest automatyczny wybór zakresu.

PCS-1000I wykorzystuje dwa zestawy 24-bitowych przetworników A/D i komponentów o niskim współczynniku temperaturowym, głównie aby pozwolić na precyzyjny pomiar prądu urządzeń zasilających. Dzięki swej precyzji, opisywany miernik może znaleźć zastosowanie podczas regulacji czy kalibracji przyrządów. Co ważne, zmiany temperatury nie powodują żadnych błędów pomiarowych.

PCS-1000I ma wyjście BNC, które możne służyć do podłączenia oscyloskopu, by bezpośrednio obserwować kształt przebiegu prądu, bez konieczności używania sondy prądowej. Większość oscyloskopów nie ma izolowanych wejść, co przy standardowych pomiarach może wprowadzać dodatkowe błędy. Dzięki izolacji wyjść układu pomiaru prądu, miernik PCS-1000I nie dopuszcza do wystąpienia dodatkowych błędów pomiarowych, gdy używany jest oscyloskop z nieizolowanymi wejściami. PCS-1000I posiada interfejsy USB oraz GPIB w celu ich zdalnej kontroli.

Funkcje:

  • 6 1/2 cyfry rozdzielczości pomiaru napięcia i prądu
  • Jednoczesny pomiar prądu i napięcia
  • Pięć zakresów pomiaru prądu (AC i DC): 30mA/ 300mA/ 3A/ 30A/ 300A
  • Zakresy pomiarowe napięcia zmiennego: 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 600V
  • Zakresy pomiarowe napięcia stałego: 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 1000V
  • Interfejsy: USB i GPIB

PCS-1000I zastąpi miernik PCS-1000 (z nieizolowanymi wyjściami), który nie będzie już dostępny.

Więcej informacji: Computer Controls Sp. z o.o., ul. Budowlanych 1, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: +48 33 4859490, fax: +48 33 4720420, e-mail: info@ccontrols.pl.

O autorze