LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

[LOGO! 8] Przykład aplikacji: zdalny dostęp do LOGO! za pomocą aplikacji dla Androida/iOS

Wybieramy w nim opcję Variables, co powoduje otworzenie okna Tag List, w którym wybieramy znak „+”. W wyniku tej operacji wyświetla się okno Add Tag (rysunek 14), w którym konfigurujemy poszczególne tagi zgodnie z definicjami zawartymi w tabeli Variable Memory Configuration (rysunek 15 – jest to program sterownika podlewania ogrodowego) w programie LOGO! Soft Comfort. Przykład konfiguracji tagu o nazwie Stopwatch pokazano na rysunku 16, jest on zgodny z definicją widoczną na rysunku 15.

Rys. 15

Rys. 15

Rys. 16

Rys. 16

Zdefiniowany tag wykorzystamy jako źródło monitorowanych danych dla dwóch typów wskaźników-monitorów wartości: bargrafu i wskaźnika wychyłowego.

Rys. 17

Rys. 17

Na rysunku 17 pokazano definicję bargrafu, a na rysunku 18 definicję wskaźnika wychyłowego. Jak widać, obydwa typy wskaźników pobierają dane do wyświetlenia z tagu o nazwie Stopwatch, obydwa pokażą więc na różne sposoby tę samą wartość.

Rys. 18

Rys. 18

 

Rys. 19

Rys. 19

Działanie obydwu wskaźników widać na rysunku 19. Prezentowana aplikacja została wyposażona także w możliwość graficznego prezentowania zmian wartości tagów wybranych przez użytkownika – na rysunku 20 pokazano wykres zmian w czasie wartości tego samego – co wcześniej – tagu o nazwie Stopwatch. Użytkownik może zdefiniować do wyświetlania i porównywać wartości wielu tagów, co bywa przydatne w praktycznych aplikacjach.

Rys. 20

Rys. 20

Prezentowana aplikacja umożliwia ponadto zdalne monitorowanie stanów wszystkich wejść i wyjść (także analogowych), flag, stanów przycisków (także panelu tekstowego, jeżeli jest dołączony) – listę dostępnych możliwości pokazano na rysunku 21.

Rys. 21

Rys. 21