LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Sprzęt pomiarowy

Keysight przejmuje IXIA dla przyspieszenia rozwoju i stworzenia silnej jednostki innowacyjnej

Keysight Technologies i IXIA poinformowały o osiągnięciu końcowego porozumienia w kwestii przejęcia przez Keysight firmy Ixia w ramach transakcji pieniężnej wartości około 1,6 mld USD netto. Rady dyrektorów obu firm jednogłośnie zatwierdziły transakcję, która przewiduje zakończenie całego procesu nie później niż do końca października 2017 i podlega zwyczajowym warunkom finalizacji i zatwierdzeń.

Zgodnie z warunkami umowy, akcjonariusze IXIA otrzymają kwotę 19,65 USD za akcję. Stanowi to premię w wysokości około 45% w stosunku do giełdowej ceny zamknięcia z dnia 1 grudnia 2016 roku, będącego ostatnim dniem handlu akcjami spółki przed ogłoszeniem, że Ixia rozważa tą strategiczną alternatywę oraz stanowi premię w wysokości około 38% w stosunku do średniej 52-tygodniowej ceny zamknięcia z okresu kończącego się 1 grudnia 2017 roku.

Połączenie firm Keysight i Ixia o uzupełniających się profilach działalności tworzy innowacyjną siłę w zakresie najnowocześniejszych technologii obejmujących projektowanie elektroniki, walidację urządzeń i sieci oraz zapewnienie wydajności bezpieczeństwa aplikacji. IXIA oferuje szerokie portfolio rdzeni IP w zakresie komunikacji sieciowej, systemów wizyjnych oraz technologii zabezpieczeń wraz z rozwiązaniami głęboko zakorzenionymi w oprogramowaniu. Dodatkowo, rdzenie IP firmy Ixia obejmują rozbudowane protokoły sieciowe i komunikacyjne, wzmacniające pozycję rynkową Keysight w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej oraz pozwalające tworzyć kompleksowe rozwiązania end-to-end obejmujące warstwy sieciowe od 1 do 7, adresowane do szybko rozwijających się systemów komunikacyjnych 5G i środowisk testowych.

Zalety wynikające z połączenia firm

  • Przyspieszenie rozwoju Keysight poprzez stworzenie silnej jednostki innowacyjnej: Możliwość tworzenia unikalnych rozwiązań end-to-end obejmujących warstwy sieciowe od 1 do 7 do oceny parametrów od urządzeń mobilnych po centra danych i usługi w chmurze obliczeniowej. Wzmocnienie pozycji rynkowej Keysight w zakresie tworzenia oprogramowania.
  • Zwiększenie skali, poszerzenie SAM i pogłębienie penetracji rynku: Zwiększenie SAM firmy Keysight o około 2,5 mld USD oraz wzmocnienie jej pozycji na szybko rosnących segmentach rynku. Po połączeniu obie firmy będą prowadziły działalność w ponad 100 krajach na całym świecie, a dzięki silnej pozycji rynkowej Keysight i jej kanałom sprzedaży, Ixia uzyska dostęp do rynków spoza USA, w tym zwłaszcza azjatyckich.
  • Połączenie światowej klasy talentu i kultury innowacyjności: Połączenie umożliwiające ścisłą współpracę dwóch światowej klasy organizacji dzielących wspólne wartości i wysoką kulturę innowacyjności.
  • Silny profil finansowy: Połączona firma będzie się charakteryzowała atrakcyjnym profilem finansowym, szeroką skalą działalności i szybszym wzrostem przychodów.
  • Natychmiastowy wzrost: Keysight oczekuje, że przeprowadzona transakcja natychmiast spowoduje wzrost skorygowanego zysku przy synergii kosztowej wynoszącej 60 mln USD, z tego 50 mln USD przypadających na pierwsze 24 miesiące. Spodziewana synergia przychodowa wyniesie ponad 50 mln USD po trzech latach i 100 mln USD po pięciu latach.

Należy spodziewać się, że transakcja zostanie sfinalizowana nie później niż w pod koniec października 2017. Podlega ona zatwierdzeniu przez akcjonariuszy Ixia oraz uzyskania zatwierdzeń regulacyjnych, włączając w to czas oczekiwania określony w ustawie Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act oraz zwyczajowe warunki zamknięcia.

Keysight uzyskał poparcie Errola Ginsberga, przewodniczącego Rady Dyrektorów Ixia i grupy Katelia Capital Group, Ltd., skupiającej posiadaczy około 23% akcji zwykłych, których właściciele zgodzili się na poparcie transakcji.

 Keysight i Ixia odbyły wspólną konferencję online 30 stycznia o godzinie 5.30 czasu pacyficznego (8:30 a.m. czasu wschodniego) dotyczącą szczegółów transakcji. Była ona przeprowadzona w trybie listen-only. Prezentacja slajdów była dostępna na około 15 minut przed konferencją na stronie internetowej Keysight w zakładce Upcoming Events.

Po prezentacji prowadzonej na żywo, wersja zarchiwizowana będzie dostępna przez co najmniej 90 dni.

Autor: Keysight