[PROJEKT] Odczyt tagów RFID – Arduino i modRFID RC-522

Pracę z układem znacząco ułatwia biblioteka do obsługi modułu RFID. Pierwszym krokiem jest pobranie jej na nasz komputer ze strony: https://github.com/miguelbalboa/rfid (jest ona również załączona w sekcji Do pobrania). Następnie należy otworzyć program Arduino IDE i wybrać Szkic >> Dołącz bibliotekę >> Dodaj bibliotekę .ZIP. Następnie wskazujemy pobraną przez nas bibliotekę i naciskamy przycisk Open. Od teraz biblioteka jest zainstalowana i możemy z niej korzystać.

Rysunek 4. Dołączenie biblioteki potrzebnej do obsługi modułu RFID

Odczyt identyfikatorów tagów RFID

Każdy tag RFID ma swój 32-bitowy unikatowy identyfikator. W tym kroku musimy odczytać, jakie są identyfikatory naszych tagów RFID. W tym celu posłużymy się przykładem ReadNUID. Zajdziemy go w zakładce Plik>> Przykłady >> MFRC522 >> ReadNUID (rysunek 5).

Rysunek 5. Uruchomienie przykładu ReadNUID 

Następnie podłączamy KAmduino UNO do komputera i wgrywamy program do mikrokontrolera. Gdy wgrywanie zostanie zakończone, uruchamiamy monitor portu szeregowego i ustawiamy prędkość na 9600 (rysunek 6).

Rysunek 6. Monitor portu szeregowego po włączeniu programu

Gdy przyłożymy kartę lub brelok do modułu, w monitorze portu szeregowego zostanie wyświetlony jego identyfikator w postaci heksagonalnej oraz decymalnej. Należy pamiętać, że tag musi znajdować się równolegle do modułu – inaczej nie zostanie odczytany. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę stosunkowo niewielki zasięg (maksymalnie 2 – 3 cm). Na monitorze widzimy, że zostały wykryte dwa tagi RFID (ramka czerwona i zielona na rysunku 7). W żółtej ramce widzimy komunikat, iż tag RFID, który został odczytany, jest tym samym, która był odczytany już wcześniej (rysunek 7).

Rysunek 7. Widok monitora portu szeregowego po przyłożeniu tagów RFID

Do pobrania

O autorze