Oprogramowanie Quartus po raz pierwszy pod marką Intela

Quartus Prime pozwoli zaprogramować zarówno układy FPGA, SoC jak i CPLD produkowane przez Intela. Umożliwi on także weryfikację działania układu oraz symulację sprzętu.

Jedną z głównych przyczyn, dla których niezbędne było odświeżenie wypuszczonego jeszcze przez Alterę oprogramowania Quartus II, była konieczność lepszej obsługi nowej generacji układów o wielu milionach komórek logicznych. Synteza takich układów musiała być wydajniejsza, co Intel osiągnął poprzez zastosowanie szybszych algorytmów, zachowujących wydajność niezależnie od skali projektu, hierarchicznej infrastruktury baz danych oraz zunifikowanej technologii kompilacji.

Wielkim ułatwieniem w pracy nad skomplikowanymi układami jest znacznie lepsza modułowość projektów w nowym Quartusie. Poszczególne części mogą być projektowane niezależnie, nawet przez rozproszony geograficznie zespół inżynierów, jak również niezależnie sprawdzane pod kątem spełnienia wymagań czasowych (z ang. timing closure). Takie podejście ułatwia też znacząco wykorzystywanie raz zaprojektowanych bloków w innych projektach, a nawet importowanie bloków od zewnętrznych dostawców. Projekty w nowym Quartusie Prime mogą wręcz mieć specjalny „pusty” fragment do zaimplementowania przez inny zespół.

Kolejnym ciekawym pomysłem w programie Intela jest podział procesu powstawania układu na więcej etapów a w szczególności optymalizacja pierwszego rozłożenia elementów. Nie będzie ono idealnie dokładne, ale za to nieporównywalnie szybsze, aby projektant mógł zorientować się w potencjalnych efektach przyszłego działania programu i ewentualnie nanieść szybkie poprawki przed uruchomieniem dokładniejszych wersji algorytmu. Wielokrotne uruchamianie procesów syntezy u analizy czasowej ulegnie dzięki temu znacznemu skróceniu w początkowej fazie projektu.

Intel oferuje oprogramowanie Quartus Prime w trzech edycjach – dwóch płatnych i jednej bezpłatnej, która obsłuży jedynie niektóre urządzenia jednoprocesorowe. Najpopularniejsza będzie zapewne edycja Standard, która obsługuje większość urządzeń FPGA i SoC Intela. Edycja Pro dedykowana jest dla inżynierów pracujących z układami Arria 10, uchodzącymi za najszybsze i najbardziej energooszczędne w technologii 20 nm.

O autorze