[PRZYKŁAD] Obsługa KAmodLPS25HB za pomocą minikomputera Orange Pi Zero

Aby móc korzystać z interfejsu I2C oraz języka python należy zainstalować poniższe pakiety:

Następnie sprawdzamy czy system widzi porty I2C

Powinny pokazać się wpisy informujące o plikach w folderze /dev reprezentujących porty I2C:

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie co jest podłączone do portu I2C numer 1:

System widzi jedno urządzenie o adresie 0x5c. Wszystko jest w porządku. Można przejść do instalowania biblioteki odpowiedzialnej za obsługę GPIO w komputerze.

Jeśli nie widzimy komunikatów o błędach można w tej chwili swobodnie korzystać z biblioteki. Ostatni etapem projektu jest przygotowanie i uruchomienie kodu napisanego w języku python. Oto prosta klasa LPS25, która implementuje najważniejsze funkcje obsługi czujnika:

W funkcji init wysyłamy niezbędną konfigurację czujnika. Funkcje writeReg i readReg pozwalają na wpisanie własnych wartości do rejestrów konfiguracyjnych, lub odczytanie wartości w rejestrze czujnika. Funkcja czytajCisnienie odczytuje wskazania ciśnienia atmosferycznego, a następnie oblicza jego wartość w milibarach. Podobnie działa funkcja czytajTemperature. Tu z kolei wartości wyskalowane są w stopniach Celsjusza. Warto zwrócić uwagę, że czujnik zwraca wartość temperatury jako 16-bitową liczbę typu integer ze znakiem. Aby poprawnie odczytać wartość koniecznie trzeba skonwertować odczytane dane na int16.

Kolejny plik to główny plik przykładu PrzykladLPS25H.py.

W pliku inicjalizowane jest połączenie i2c, wywołana instancja klasy LPS25, a następnie wstępnie konfigurowany jest czujnik. W pętli programu co ok. 3 sekundy odczytywane są wartości ciśnienia i temperatury a następnie obie wypisywane w oknie terminala. Cały kod znajduje się w sekcji „do pobrania”.

Bardzo wygodnym sposobem kopiowania plików przez protokół SSH jest użycie programu WinSCP (Dla systemów Windows). Logujemy się na niego podając to samo IP, login i hasło co dla konsoli SSH. Wybieramy protokół SCP. Po zalogowaniu można w intuicyjny sposób kopiować pliki z jednego urządzenia na drugie (Interfejs jest identyczny jak w programie Total Commander). Po lewej stronie mamy widoczne pliki na naszym komputerze, po prawej – na Orange Pi Zero.

Po zgraniu plików należy wrócić do konsoli i uruchomić program za pomocą następującej komendy:

Efekt prawidłowego działania programu przedstawiono na poniższym obrazku:

Program można wyłączyć np. skrótem klawiszowym Ctrl-Z. Przed wyłączeniem komputera z sieci zasilającej należy użyć polecenia:

I dopiero po zgaszeniu diody odłączyć zasilanie.

Do pobrania

O autorze