[PROJEKT] Pomiar poziomu cieczy – KAmduino UNO oraz Waveshare Liquid Level Sensor

W projekcie zrealizowano prosty pomiar poziomu cieczy w szklance. Do tego celu użyto czujnika Liquid Level Sensor firmy Waveshare.

Do realizacji projektu zostały użyte następujących komponentów:

Rysunek 1. Czujnik poziomu cieczy – Waveshare Liquid Level Sensor

Waveshare Liquid Level Sensor to czujnik poziomu cieczy. Sensor pozwala mierzyć poziom cieczy o maksymalnej głębokości wynoszącej 48 mm. Czujnik może być zasilany napięciem z zakresu 2…5 V. Wyjściem sensora jest sygnał analogowy proporcjonalny do zmierzonego poziomu.

Podłączenie jest bardzo łatwe. Po dołączeniu zasilania do czujnika należy wyjście sensora dołączyć do wejścia analogowego płytki KAmduino UNO. Połączenie zostało przedstawione w tabeli poniżej.

Pin KAmduino UNO Pin czujnika poziomu cieczy
+5V VCC
GND GND
A0 AOUT

Czujnik połączony z płytką KAmduino UNO prezentuje się następująco (rysunek 2):

Rysunek 2. Zmontowany układ

Po połączeniu komponentów można przejść do opracowania prostego programu, który będzie wyświetlał wartość analogową pochodzącą z czujnika na porcie szeregowym (pełen kod programu znajduje się w sekcji „do pobrania” na końcu artykułu).

W pierwszej kolejności inicjalizowana jest zmienna pomiar, w której będzie przechowywana wartość z czujnika.

Następnie w ustawieniach (void setup()) określana jest prędkość transmisji przez port szeregowy.
Następnie, w pętli głównej programu, do zmiennej pomiar przypisywana jest wartość zmierzona na wejściu analogowym A0. Wartość tej zmiennej jest wysyłana przez port szeregowy.

Rysunek 3. Sprawdzanie poziomu cieczy w szklance

Teraz w środowisku Arduino uruchamiamy kreślarkę (Narzędzia > Kreślarka). Należy pamiętać, aby ustawić odpowiednią prędkość transmisji danych (taką jaka była ustawiona w programie). Wlewając wodę do szklanki z naszym czujnikiem zostaje wyrysowany wykres podobny do poniższego:

Rysunek 4. Zmieniająca się wartość pochodząca z czujnika w zależności od poziomu cieczy w szklance

Jak widać na rysunku 4, powolne wlewanie płynu do szklanki z pojemnikiem powoduje zwiększenie wartości odczytywanej przez przetwornik analogowo-cyfrowy. Czujnik działa poprawnie do pewnego momentu. Gdy przekroczy graniczną wartość, następuje przekłamanie (wody w szklance przybywa lecz wartość na wejściu analogowym pozostanie niezmienna).

Do pobrania

O autorze