[PRZYKŁAD] Usługa SMS powiadamiająca o nadmiernym stężeniu gazu – Orange Pi 2G-IOT oraz modMQ-5

Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić jest konfiguracja sieci Wi-Fi. W tym celu przechodzimy do pliku interfaces i edytujemy go:

Należy oczywiście wpisać nazwę swojej sieci oraz hasło do niej (w cudzysłowie). Cała konfiguracja powinna wyglądać podobnie do poniższej:

Po zapisaniu pliku (Ctrl-O) i wyłączeniu edytora (Ctrl-X) należy zrestartować moduł Wi-Fi poleceniami:

Teraz połączenie powinno być już nawiązane. Konfigurację sieci można sprawdzić poleceniem

AKTUALIZACJA
Obecnie łatwiej jest skonfigurować sieć w menu uruchamianym poleceniem orangepi-config. Po konfiguracji sieci (pierwszym lub drugim sposobem) należy zrestartować komputer.

Jeśli komputer ma przyznany adres IP – wszystko powinno być w porządku. W tym miejscu można połączyć się z komputerem za pośrednictwem protokołu SSH, podając takie samo hasło i login jak poprzednio (Lokalny adres IP minikomputera można znaleźć w powyższej konfiguracji). Teraz należy zaktualizować listę pakietów, a następnie można przejść do instalacji pakietów niezbędnych do wykonania przykładu. Te czynności wykonuje się następującymi poleceniami:

Pakiety gcc oraz make to standardowe pakiety służące do kompilacji i uruchamiania oprogramowania napisanego w języku C. Pakiet git to program służący do obsługi repozytoriów kodu – w późniejszym etapie projektu skorzystamy z niego by skopiować biblioteki do pamięci Orange Pi. Natomiast minicom jest programem, który można wykorzystać do komunikacji tekstowej z modemem GSM. Krotki przykład wykorzystania tego programu znajduje się poniżej.

Aby uruchomić konsolę minicom należy wpisać polecenie:

Należy wybrać opcję Serial port setup, a następnie zmienić Serial Device (A) na

Zatwierdzić klawiszem Enter. Po wybraniu opcji Exit trafiamy do konsoli, gdzie można wydawać komendy modemowi. Zasadniczo moduły GSM sterowane są zestawem komend AT. Szersze wyjaśnienia i przykłady wykorzystania modułów GSM można znaleźć w książce Jacka Bogusza p.t. “Moduły GSM w systemach mikroprocesorowych” (e-book). W tym momencie wystarczy sprawdzić czy modem działa i czy jest w stanie wysłać wiadomość SMS. Na początek komenda testowa:

Modem powinien odpowiedzieć wiadomością “OK”. Następnie należy zalogować się do sieci komendą:

Po chwili powinna pojawić się odpowiedź modemu. Oznacza to, że jesteśmy zalogowani do sieci. Można jeszcze sprawdzić ten fakt wpisując komendę

Zwrócone dwie wartości niezerowe oznaczają, że modem odbiera sygnał GSM i jest zalogowany do sieci. Poniżej znajduje się zrzut ekranu konsoli.

Najprostszym sposobem wysłania wiadomości jest zmiana trybu wysyłania SMS na TEXT a następnie posłużenie się komendą AT+CMGS. Sekwencja komend wygląda tak:

Numer telefonu do Polski można podać jawnie, bez kodu kierunkowego. Po naciśnięciu klawisza Enter pojawi się znak zachęty “>”. W tym momencie należy wpisać treść wiadomości zatwierdzając ja kombinacją <CTRL-Z>, a potem czekać na przyjście wiadomości.

Do pobrania

O autorze