LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Wstecz
Artykuły

[PROJEKT] Sterowanie urządzeniami dużych mocy – KA-NUCLEO oraz moduł z przekaźnikami

W artykule zostało przedstawione działanie modułu z przekaźnikami. Mogą one służyć do sterowania urządzeniami różnego typu: wentylatorów, żarówek itp.

W projekcie zostały wykorzystane następujące elementy:

 

Rys 1. Moduł z dwoma przekaźnikami

 

Moduł modRL02_ISO użyty do realizacji projektu posiada przekaźniki, dzięki którym możliwe jest załączanie urządzeń o dużym poborze mocy lub wysokim napięciu. Mogą one sterować urządzeniami o poborze prądu do 10 A (przy napięciu 250 V AC). Możliwa jest praca w trybie NC (Normalnie zamknięty) oraz NO (normalnie otwarty). Istnieje również opcja zmiany wartości sygnału inicjującego załączanie przekaźnika. Możliwe jest wyzwalanie za pomocą stanu niskiego lub wysokiego (zmieniane jest to odpowiednią zworką).

Rys 2. Złącza do podłączenia zasilania oraz wejść 

 

Z jednej strony (rysunek 2) moduł posiada 4 złącza śrubowe: złącza DC+ oraz DC- służą do zasilania cześć elektronicznej. Do tych wejść należy doprowadzić napięcie 5V. Do kolejnych dwóch złącz opisanych IN1 oraz IN2 należy podłączyć sygnały załączające przekaźnik (stan niski lub wysoki w zależności od ustawienia zworki zaznaczonej żółtym prostokątem na rysunku 2).

Rys 3. Złącza do podłączenia urządzeń 

 

Po drugiej stronie modułu (Rysunek 3) znalazło się sześć złącz śrubowych. Służą one do podłączenia urządzeń, którymi chcemy sterować. Minus urządzenia podłączmy do złącza opisanego COM1 lub COM2. W zależności w jakim trybie chcemy aby pracował przekaźnik plus należny podłączyć do złącza NC lub NO.

Autor: Patryk Mądry