[PROJEKT] Czujnik jakości powietrza – Air quality sensor v1.3 oraz KAmduino UNO

Teraz należy przerobić program tak, aby w przypadku wykrycia dużego stężenia niebezpiecznego gazu w powietrzu świeciła czerwona dioda LED. Zmodyfikowany program został umieszczony poniżej (pliki projektowe znajdują się również w sekcji do pobrania na koniec artykułu).

W pętli głównej programu do zmiennej current_quality jest przypisywana wartość od 0 do 3, gdzie wartość równa 0 lub 1 informują o dużej ilości cząsteczek w powietrzu, wartość 2 o niskiej ilości cząsteczek gazu w powietrzu, a 3 bardzo małej ilości lub ich braku). Następnie sprawdzana jest wartość tej zmiennej i wyświetlona wartość z czujnika oraz komunikat o ilości cząsteczek w wokół czujnika.

Gdy zmienna current_quality jest równa 0 lub 1, stężenie gazu w powietrzu jest wysokie i musi zapalić się dioda ostrzegające przed tym zjawiskiem. Aby program funkcjonował w ten sposób należy dodać kod, który spowoduje zaświecenie naszej czerwonej diody LED w warunku dla wartości 0 i 1. Kod do realizacji tego zadania wygląda następująco:

Gdy czujnik wykrył niewielkie stężenie cząsteczek lub nie wykrył ich wcale, zmienna current_quality przyjmuje wartości 2 lub 3. Wtedy dioda LED musi być zgaszona. Należy więc dodać linijkę kodu, która spowoduje ustawienie stanu niskiego na pinie 2 w warunku dla wartości 2 oraz 3:

Diodę można zastąpić np. buzzerem, który będzie informować o wysokim stężeniu niebezpiecznego gazu w postaci dźwiękowej.

Działanie programu zostało zaprezentowane na poniższym wideo:

Do pobrania

O autorze