Precyzyjne 14-bitowe moduły akwizycji dla czujników

Moduł SAM40 oferuje do 24 kanałów wyjściowych niskich częstotliwości przeznaczonych dla sygnałów z czujników. Łączy się on z 4- lub 8-kanałowym oscyloskopem o wysokiej rozdzielczości 12 bitów (HD4096 HDO lub MDA), umożliwiając akwizycję maksymalnie 8 kanałów analogowych, 16 cyfrowych i 24 kanałów czujników. Taka możliwość jest bardzo pomocna podczas testowania i analizy złożonych systemów wbudowanych, elektromechanicznych i mechatronicznych. Docelowe obszary zastosowań obejmują medycynę, lotnictwo i obronność, silniki i napędy, systemy zasilania, urządzenia mocy, sprzęty domowe, Internet Przedmiotów (IoT), motoryzację oraz wiele innych.

 

Precyzja 24 bitów

Wszystkie kanały mają rozdzielczość 24 bitów i są przechowywane w formacie 32-bitowych liczb zmiennoprzecinkowych, a całkowita dokładność wynosi 0,05%. Wbudowane filtry pracują w paśmie do 100 Hz, pozwalając dodatkowo ograniczyć szumy. Regulowany zakres wzmocnienia od 1 mV do 10 V na działkę pozwala na dokładną rejestrację sygnałów w szerokim zakresie dynamicznym.

 

Plug & Play

Moduł SAM40 można łatwo podłączyć do odpowiednich oscyloskopów Teledyne LeCroy za pośrednictwem kabla USB 2.0, który służy do transmisji danych i komend sterujących oraz wyzwalających. Z kolei kable BNC służą do transmisji zegara i synchronizacji podstawy czasu. Nie ma potrzeby dodatkowego programowania ani złożonej konfiguracji.

 

Konwersja jednostek i zmiana skali

Przyrząd obsługuje ponad 65 jednostek miary systemu SI i angielskiego – jednostek odległości, masy, temperatury, kąta, prędkości, przyspieszenia, objętości, siły / ciężaru, ciśnienia, wielkości elektrycznych, magnetycznych, miary energii i obrotu. Funkcje matematyczne zastosowane do tych przeskalowanych przebiegów poprawnie odczytują i konwertują wartości do nowych jednostek zgodnie z oczekiwaniami.

 

Rozbudowany zestaw narzędzi

W oscyloskopach dostępne są funkcje matematyczne, pomiarowe, analizy i zaliczenia / niepowodzenia testu, a także opcjonalne rozszerzenia obsługujące wejścia czujników w ten sam sposób, jak każdy inny kanał. Dzięki temu rozbudowany zestaw narzędzi Teledyne LeCroy stał się jeszcze bardziej funkcjonalny.

 

Akwizycja sygnałów czujników oraz sygnałów szerokopasmowych

Moduł do akwizycji sygnału czujników SAM40 pozwala na rejestrację sygnałów o bardzo niskiej szybkości (pasmo 40 kHz) wraz z innymi sygnałami, natomiast oscyloskop HDO rejestruje szybkie sygnały analogowe, cyfrowe oraz sygnały magistrali szeregowych. W takiej konfiguracji oscyloskop HDO steruje wyzwalaniem modułu SAM40, a moduł ten wysyła dane akwizycji do HDO, który następnie wyświetla je zsynchronizowane z szerokopasmowymi sygnałami kanałów analogowych i cyfrowych HDO.

 

Obsługa konwersji 65 różnych jednostek

24-bitowy system akwizycji SAM40 pozwala na konwersję jednostek i zmianę skali. Dostępny pakiet konwersji jednostek oferuje bardzo intuicyjny sposób wyświetlania danych z czujników, urządzeń mechatronicznych i elektromechanicznych. Każdy kanał wejściowy ma oddzielną konfigurację skalowania dostępną w oknie dialogowym. Pozwala to na skalowanie przez funkcję linową y = mx + b oraz wybór jednostek fizycznych. Wszystkie konwersje jednostek są w logiczny sposób przenoszone na operacje matematyczne i pomiarowe wykonywane na kanałach czujników.

 

Do 8 kanałów analogowych + 16 cyfrowych + 24 czujnikowe

Inżynierowie często muszą korzystać z wielu przyrządów w celu testowania i oceny złożonych, wbudowanych systemów sterujących, mechatronicznych i elektromechanicznych. Te liczne przyrządy gromadzą informacje na osobnych ekranach i w różnych formatach. Natomiast oscyloskop HDO wyposażony w moduł akwizycji czujników stanowi niedrogie rozwiązanie zastępujące wiele przyrządów, oferując jeden spójny podgląd pracy całego systemu. Dzięki temu można wykorzystać rozbudowany zestaw narzędzi Teledyne LeCroy do przeprowadzenia operacji matematycznych, pomiarowych, testów i innych form analizy na wszystkich uzyskanych danych, jak również zastosować do tych danych pakiet dedykowany dla konkretnego zadania.

 

Oscyloskop z 4 kanałami analogowymi, 16 cyfrowymi i modułem akwizycji SAM 40-8

Najprostszy możliwy do zbudowania system łączy 4-kanałowy oscyloskop o rozdzielczości 16 bitów z pasmem 350 MHz, 500 MHz lub 1 GHz z serii HDO4000A lub HDO600A oraz 8-kanałowy moduł akwizycji SAM40-8. W tej sytuacji moduł trzykrotnie zwiększa liczbę dostępnych wejść niedużym kosztem i zachowuje szerokopasmowe wejścia oscyloskopu do najważniejszych zadań. Daje też możliwość obserwacji większej liczby sygnałów o szerokim paśmie, niż byłoby to możliwe bez modułu SAM40. Dostępne są ponadto moduły wyposażone w 16 lub 24 kanały akwizycji. Z kolei oscyloskopy MDO dodają 16 kolejnych kanałów cyfrowych przeznaczonych do analizy logicznej.

 

Oscyloskop z 8 kanałami analogowymi, 16 cyfrowymi i modułem akwizycji SAM 40-24

Jedyny na rynku 8-kanałowy, 12-bitowy oscyloskop o paśmie 1 GHz można połączyć z modułem SAM40-24, aby otrzymać jednocześnie 8 kanałów analogowych, 16 cyfrowych i 24 wejść dla czujników. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie testy skomplikowanych, dynamicznych systemów łączących układy mocy i silniki oraz czujniki. Moduł SAM-40 pozwala na obsługę analogowych czujników szybkości lub momentu obrotowego, czujników drgań lub akcelerometrów oraz innych sygnałów mechatronicznych. Natomiast SAM40 w połączeniu z analizatorem napędu MDA800A pozwala uzyskać maksymalne możliwości analizy i dogłębne zrozumienie statycznego oraz dynamicznego działania trójfazowych układów zasilania i silników mechanicznych.

O autorze