Instalacja oraz konfiguracja serwera druku 3D – OctoPi na Raspberry Pi

Po naciśnięciu przycisku NEXT, w następnym oknie kreator prosi o stworzenie konta, za pomocą którego można logować się do oprogramowania OctoPi. Należy podać nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie nacisnąć przycisk NEXT.

Rys. 4. Tworzenie konta użytkownika

 

Jeżeli korzystamy z slicera Cura, w następnym oknie można zaimportować swój profil:

Rys. 5. Możliwy import profili druku 3D z programu Cura

W następnym oknie należy podać podstawowe parametry. W zakładce General trzeba podać nazwę drukarki oraz jej typ:

Rys. 6. Zakładka General

 

W następnej zakładce Print bed & build volume należy podać wymiary oraz kształt stołu roboczego.

Rys. 7. Zakładka Print bed & build volume

 

W zakładce Axes można wybrać przyspieszenia drukarki (będą one używane podczas ręcznego poruszania, te ustawienia nie mają wpływu na ustawienia drukarki 3D).

Rys. 8. Zakładka Axes – przyspieszenia dla sterowania ręcznego

 

W ostatniej zakładce Hotend & extruder należy podać średnicę dyszy oraz ilość ekstruderów, a następnie nacisnąć przycisk NEXT.

Doszliśmy do końca kreatora. Naciskamy przycisk Finish. Możemy dostać komunikat o potrzebie odświeżenia strony, należy wtedy kliknąć przycisk Reolad now.

Rys. 9. Komunikat o potrzebie odświeżenia strony

 

W prawym górnym rogu może pojawić się informacja o dostępnej nowej wersji. W celu aktualizacji należy kliknąć przycisk Update now.

Rys. 10. Informacja o dostępnej aktualizacji

 

Następnie naciskamy przycisk Proceed. Proces aktualizacji może potrwać kilka minut.

Rys. 11. Informacja o aktualizacji

 

Następnie komputer zostanie zrestartowany, a więc należy odświeżyć stronę. Po ponownym uruchomieniu może pojawić się następujące okno. Należy kliknąć przycisk Enable Connectivity Check, a następnie Finish.

Rys. 12. Komunikat o testowaniu połączenia

 

Na ekranie pojawi się następujący widok:

Rys. 13. Ekran główny OctoPi

O autorze