Produkty CRC i Kontakt Chemie z nowym lepszym składem

CRC odchodzi od stosowania HFC-134a jako gazu pędnego w aerozolach zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym kontroli fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów). Takimi gazami stosowanymi w  Europie są HFC (fluorowęglowodory). Jednym z często używanych HFC jest czynnik chłodniczy R134a.

Oddziaływanie klimatyczne substancji jest wyrażane jako współczynnik ocieplenia globalnego (GWP). Im niższy GWP, tym bardziej produkt jest przyjazny dla klimatu.

Obowiązuje od 1 stycznia 2018:

  • HFC-134a o wartości GWP =1430 nie może być stosowany jako gaz pędny w aerozolach technicznych
  • UE zabrania wprowadzania do obrotu produktów o wartości GWP wyższej niż 150

HFO-1234ze jest alternatywnym niepalnym gazem pędnym w produktach CRC typu sprężone powietrze i zamrażacz. Aby uniknąć użycia i emisji gazów HFC (R134a), CRC wprowadza nowe produkty przyjazne dla klimatu o GWP = 7:

  • DUST OFF ONE – Nowe sprężone powietrze przeznaczone do bezpiecznego usuwania kurzu i pyłu z delikatnych powierzchni o trudnym dostępie w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (odpowiednik DUST OFF 67).
  • MINUS 45 – Nowy zamrażacz w sprayu do zlokalizowania zimnych lutów oraz pęknięć ścieżek. Schładza obwód elektryczny do -45°C, pozwalając sprawnie zlokalizować przerwę lub uszkodzenie

Dystrybutorem CRC jest Semicon Sp. z o.o. W ofercie firmy jest pełna gama materiałów chemicznych do elektroniki i dla przemysłu. Znaczna część oferty dostępna jest w e-sklepie Sklep.semicon.com.pl w bardzo dobrych cenach.

O autorze