Nowy zestaw ewaluacyjny dla czujników warunków środowiska

Firma Sensirion, specjalizująca się w czujnikach warunków środowiska, wprowadziła do oferty najnowszy zestaw ewaluacyjny SEK-Enviromental Sensing. Zestaw ten pozwala inżynierom przetestować czujniki i stworzyć innowacyjne systemy czujnikowe łatwiej i szybciej, niż było to dotychczas możliwe. Zestaw obejmuje gotową do użycia warstwę sprzętową oraz łatwy w obsłudze program do podglądu Control Center. Razem pozwalają one na szczegółową ocenę wszystkich czujników warunków środowiska oferowanych przez Sensirion. Każdy z zestawów ewaluacyjnych zawiera konwerter Sensirion SensorBridge, wszystkie potrzebne kable i różne demonstracyjne czujniki.

Konwerter SensorBridge ma dwa niezależne kanały I2C, pozwalając na jednoczesną ewaluację dwóch demonstracyjnych czujników warunków środowiska. Program ControlCenter pozwala na wyświetlenie i zapisanie sygnałów z wielu czujników podłączonych do kilku konwerterów SensorBridge połączonych jednocześnie z komputerem PC. Program ten można pobrać ze strony Sensirion. Obecnie dostępne są różne wersje zestawu wyposażone w czujniki wilgotności, temperatury oraz wieloelementowe czujniki gazu. Zestaw ewaluacyjny będzie również współpracował z kolejnymi planowanymi czujnikami warunków środowiska Sensirion.

Zestaw ewaluacyjny Sensirion można zamówić na stronie produktu. Dodatkowe informacje o czujnikach warunków środowiska oraz rozwiązaniach czujnikowych są dostępne tu.

O autorze