[PRZYKŁAD] Moduł z czujnikiem natężenia prądu oraz KAmduino UNO

 

W artykule przedstawiono przykładowe zastosowanie czujnika natężenia prądu. Został on wykorzystany do sprawdzania jaki prąd pobiera silnik DC. W przypadku gdy silnik będzie pobierał zbyt duży prąd (na skutek np. zablokowania, zwarcia), układ odetnie zasilanie, aby uchronić silnik przed uszkodzeniem.

Do realizacji przykładu wykorzystano następujące elementy:

Rysunek 1. Czujnik natężenia prądu z układem ACS712-05

W przykładzie został wykorzystany czujnik natężenia prądu z układem ACS712-05. Pozwala on na pomiar prądu pobierany przez układ/urządzenia w zakresie od 0 do 5A. Dostępne są również moduły które pozwalają mierzyć natężenie prądu w zakresie 0-20A lub 0-30 A. Ponieważ silnik pobiera stosunkowo niewiele prądu, zakres pomiaru w zakresie 0-5 A w zupełności wystarczy do realizacji projektu. Wykorzystany układ ACS712-05 działa w oparciu o efekt Halla. Wyjściem czujnika jest sygnał sygnał analogowy. Czułość układu wynosi 185 mV/A.

Podłączenie czujnika natężenia prądu do płytki KAmduino UNO jest bardzo proste – należy dostarczyć zasilanie 5 V a pin OUT podłączyć do wejścia analogowego zgodnie z poniższą tabelą:

Pin KAmduino UNO Pin natężenia prądu
+5V VCC
GND GND
A0 OUT

Rysunek 2. Czujnik natężenia prądu podłączony do płytki KAmduino UNO

Kolejnym krokiem jest podłączenie modułu z przekaźnikiem, który steruje silnikiem prądu stałego. Do tego celu można wykorzystać moduł z sterownikiem silnika, co pozwoli na płyną regulacje prędkości obrotowej. Korzystając z przekaźnika można jedynie włączyć lub wyłączyć pracę silnika. Do modułu z przekaźnikiem należy podłączyć zasilanie 5 V oraz sygnał sterujący. Sposób połączenia został przedstawiony w poniższej tabeli:

Pin KAmduino UNO Pin modułu z przekaźnikiem
+5V DC+
GND DC-
3 IN1

Moduł z przekaźnikiem podłączony do płytki Kamduino UNO prezentuje się następująco:

Rysunek 3. Moduł z przekaźnikiem podłączony do płytki KAmduino UNO

Teraz należy podłączyć silnik do modułu z przekaźnikiem. Między przekaźnikiem a silnikiem należy szeregowo podłączyć moduł z czujnikiem natężenia prądu, a do samego silnika należy podłączyć źródło zasilania. Do tego celu można wykorzystać baterie, akumulator, lub zasilacz laboratoryjny, jak w przykładzie. Pełny układ prezentuje się następująco:

Rysunek 4. Zmontowany układ wykorzystany w artykule

Do pobrania

O autorze